Nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkursas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A1-182 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.3.1 papunkčio priemonę, skelbia Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projektų atrankos 2018 metais konkursą

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus darbui su smurtautojais, siekiančiais atsikratyti smurtinio elgesio

Konkursui numatyta skirti 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

Didžiausia projektui galima skirti suma – 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų.

PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos teikiamos iki 2018 m. kovo 14 d. (imtinai).

Paraiškos turi būti siunčiamos vienu elektroniniu laišku kartu su Nuostatų 12 punkte nurodytais dokumentais, adresu post@socmin.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Stulgaitis (tel. 8 5) 266 4219, el. p. mantas.stulgaitis@socmin.lt, vyriausioji specialistė Daiva Junevičienė (tel. (8 5) 266 8130 el. p. daiva.juneviciene@socmin.lt. Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

Galioja iki 2018 03 14

Konkurso nuostatai

Paraiškos forma

Vertinimo anketa

Deklaracijos forma

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos