Pakaunėje didins šilumos gamybos efektyvumą

Šįmet Kauno rajone planuojamos nemažos investicijos į šilumos ūkį. Tai leis plėsti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą, didinti šilumos gamybos efektyvumą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai.

„Kauno energija“ įvairiems darbams pakaunėje planuoja išleisti 8,3 mln. eurų: 2,9 mln. Eur sudarys Europos Sąjungos lėšos, 127 tūkst. Eur – bendrovės, o 5,3 mln. Eur – skolintos lėšos.

Bus rekonstruojama Girionių katilinė, įrengiant naują biokuro katilą bei šilumos siurblį su šilumos akumuliacine talpa. Siurblys leis sumažinti biokuro vartojimą, akumuliacinės talpos –  išlyginti katilų apkrovimo svyravimus, padengti šilumos poreikį piko metu ir sumažinti iškastinio kuro naudojimą. Vasaros režimu visiškai automatizuotas darbas užtikrintų mažesnes sąnaudas. Girionių katilinėje taip pat numatoma pakeisti tinklo siurblius, atnaujinti termofikacinio vandens vamzdyną nuo įvado iki siurblių. Esami siurbliai yra seni, susidėvėję, nepatikimi, dažnai remontuojami. Katilinės termofikacinio tinklo įvadas yra avarinės būklės, dažnai prakiūra, kyla grėsmė gyvenvietės šildymo patikimumui. 

Garliavoje bus įrengta biokuru kūrenama kogeneracinė jėgainė, tad šiame mieste būtų gamina šilumos ir elektros energija.

Noreikiškių katilinėje planuojama įrengti 80 kW galios ORC įrenginį elektros energijai savoms reikmėms gaminti, panaudojant aukštos temperatūros katilų vandenį. ORC įrenginiai – vienas efektyviausių būdų konvertuoti šilumą į elektros energiją.

Taip pat šioje katilinėje bus įrengti dūmų valymo įrenginiai, nes katilinei nuo 2025 m. bus taikomi griežtesni aplinkosauginiai reikalavimai, kietų dalelių išmetimai negalės viršyti 50 mg/m3. Įrengus dūmų valymo filtrus bus atsisakyta sudėtingos dumblo valymo įrangos, nereikės dozuoti cheminių medžiagų, bus lengvesnė katilinės eksploatacija, sumažės besidėvinčių dalių. Bus padidinta biokuro aikštelė. Tokie pat darbai bus atlikti ir Ežerėlio katilinėje.

Ežerėlio katilinėje dar planuojama įrengti kompresorinį šilumos siurblį, siekiant sumažinti biokuro naudojimą.

Siekiant sumažinti gamtinių dujų vartojimą ir šilumos gamybos sąnaudas, Neveronių katilinėje bus įrengtas vandens šildymo saulės kolektorių parkas, naujas šilumos siurblys.

Bus nepamiršta ir aplinkosauga. Planuojama rekonstruoti ir utilizuoti mazuto ūkį. Iš Noreikiškių ir Girionių katilinėse bus išvežtas mazutas ir išvalytos talpos, o Garliavos katilinėje demontuota avarinės būklės sena mazutinė ir vietoje jos įrengta kuro saugojimo aikštelė.

Be šių išvardintų, bus atlikta ir daugiau darbų, kurie leisti sumažinti iškastinio kuro naudojimą.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos