Pakaunės savivaldoje vis ryškesnė moterų lyderystė

Kauno rajono savivaldybės istorijoje dar nė karto mere netapo moteris. Tačiau daugumai administracijos skyrių ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovauja dailiosios lyties atstovės.

Taryboje – vyrų persvara

2007–2011 m. kadenciją pirmosiomis mero pavaduotojomis buvo dvi moterys. Nijolei Kliučienei apsisprendus būti Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktore, ją pakeitė Regina Lukoševičienė, prieš tai ėjusi administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Beje, Kauno rajono savivaldybė dar neturėjo ir administracijos direktorės. Administracijos direktoriaus pavaduotojomis skirtingais laikotarpiais, be R.Lukoševičienės, yra buvusios Angelė Ščiukauskienė, Raminta Popovienė. Šiuo metu tarp administracijos vadovų taip pat yra moteris – Rūta Černiauskienė.

Dabartinės Kauno rajono savivaldybės tarybos taip pat nepavadinsi moteriška: joms iš 27 mandatų priklauso dvylika. Kadencijos pradžioje šis skaičius buvo dar mažesnis, rezultatą pagerino Laima Stankevičienė, pakeitusi Justiną Urbanavičių, po rokiruočių išėjusį į Seimą.

Įdomi detalė: dvi Kauno rajono savivaldybės tarybos narės turi tą pačią pavardę. Tai – Eglė Rutkauskienė ir Laimutė Rutkauskienė. Tačiau nei jos, nei tarybos narys Gvidas Rutkauskas nesusiję giminystės ryšiais.

Administracijoje vyrauja moterys

Kauno rajono savivaldybės administracijoje yra devyniolika skyrių, trylikai jų vadovauja moterys. Administracijoje dirba 236 darbuotojai, iš jų – 173 moterys.

Devyniuose iš devyniolikos skyrių vedėjai turi pavaduotojus. Daugiausia jų – Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje, čia vedėjui Jonui Petkevičiui talkina keturi pavaduotojai, iš jų – dvi moterys. J.Petkevičius šypsojosi: „Pinigus ir ugdymą valdo moterys, o kultūrai ir sportui vadovauja vyrai.“

Moterų lyderiavimą valdžioje sustiprina keturios Urbanistikos skyriaus vedėjo Mindaugo Kruopio pavaduotojos: Jurgita Kalvinskaitė, Irena Bertašiūtė, Meilė Varnelienė ir Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė, dvi Ekonomikos skyriaus vedėjo Artūro Pupalės pavaduotojos: Dovilė Bartašiūnaitė ir Jovita Stankevičiūtė bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros vedėjo Tomo Didžiulio pavaduotoja Asta Tamonienė.

Akivaizdu, kad svarstyklių lėkšteles į vyriškąją pusę nedaug nusveria du Aplinkos skyriaus Jurgitos Rakauskaitės pavaduotojai: Egidijus Katilius ir Marius Čelka.

Ranka nekyla rašyti, kad Socialinės paramos skyriuje, vadovaujamame Margaritos Venslovienės, išlaikyta pusiausvyra. Tai tiktų tuo atveju, jei kalbėtume tik apie pavaduotojus: Rimą Jusienę ir Ervį Mankevičių. Tačiau pavaduotojas tėra vienas vyras 22 žmones vienijančiame skyriuje.

Kauno rajone nėra nė vieno skyriaus, kuriame vedėjo ir jo pavaduotojo pozicijas turėtų vyrai. Moterys valdžią laiko net trijuose skyriuose: Biudžeto ir finansų (vedėja Dalia Kupratienė, pavaduotoja Gražina Čepulienė), Buhalterinės apskaitos (Rūta Kondratavičienė ir Laima Jocienė), Teisės (Eglė Brinkman ir Virginija Guogienė).

Tarybos ir mero sekretoriate taip pat dominuoja moterys. Nijolės Linkuvienės vadovaujamame devynių žmonių kolektyve – tik du vyrai: Edmundas Mališauskas ir Antanas Bagdonas.

Vyriškų skyrių nėra

Moteriškais galima vadinti net penkis Kauno rajono savivaldybės skyrius: Biudžeto ir finansų (vedėja, pavaduotoja ir penkios darbuotojos), Buhalterinės apskaitos (vedėja, pavaduotoja ir vienuolika darbuotojų), Centralizuoto vidaus audito (vedėja ir trys darbuotojos), Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo ( vedėja ir vienuolika darbuotojų), Personalo (vedėja ir dvi darbuotojos) ir Tarpžinybinį archyvą (vedėja ir dvi darbuotojos).

Dailiosios lyties atstovės dominuoja dar keliuose skyriuose: Viešųjų pirkimų (vedėja ir iš septynių darbuotojų tik vienas vyras) ir Civilinės metrikacijos (vedėja ir keturios darbuotojos, vienas darbuotojas vyras).

Vyriškiausias Kauno rajono savivaldybės administracijoje Viešosios tvarkos skyrius, kuriam vadovauja vyras, bet tarp aštuonių darbuotojų yra viena moteris.

Komentaras

Šarūnas Šukevičius

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius

Daug gražių žodžių moterims galėčiau išsakyti ne tik artėjančios šventės – Tarptautinės moters dienos – proga. Jos puikiai dirba, šauniai vadovauja, yra pareigingos. Iš prigimties moterys jautresnės, empatiškesnės – jos geriau mato, suvokia ir lengviau sprendžia socialines, kultūros, švietimo ir kitas problemas.

Kauno rajono savivaldybės pavyzdys liudija, kad jos puikiai susitvarko ir vadinamuosiuose vyriškuose skyriuose, kuriuose klausimai – ūkiniai. Tai – Aplinkos, Kelių ir transporto skyriai. Negana to, pastarojo skyriaus vedėja Gita Kaminskienė, jau būdama vedėja, pagimdė tris vaikus ir įgijo du magistro laipsnius. Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė – daugiavaikė mama, auginanti keturis sūnus. Beje, ji turi ilgiausią vadovavimo stažą: nuo 2006 iki 2013 m. Margarita buvo Buhalterinės apskaitos skyriaus, o nuo 2013 m. ir dabar – Socialinės paramos skyriaus vedėja. Šaunios yra ir kitos ilgametės vedėjos: Skirmantė Subačienė, Dalia Kupratienė, pavaduotojos Jolanta Jankauskienė ir Rima Jusienė.

Džiaugiuosi, kad kai kurias vedėjas ir pavaduotojas Kauno rajono savivaldybės administracija užsiaugino pati. Tai Tarpžinybinio archyvo vedėja Melita Trečiokienė, Teisės skyriaus vedėja Eglė Birkman, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Rūta Kondratavičienė, Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja Raminta Grėbliauskienė, Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojos Irena Bertašiūtė, Meilė Varnelienė ir Neringa Mackevičiūtė-Blaškevičienė, Ekonomikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Dovilė Bartašiūnaitė, Žemės ūkio ir kaimo plėtros vedėjo pavaduotoja Asta Tamonienė.

Džiaugiuosi ir iš šalies į vadovaujamąsias pareigas atėjusiomis moterimis, jos lengvai pritapo Kauno rajono savivaldybėje ir demonstruoja puikius darbo rezultatus.

Teksto autorius: Vilma Kasperavičienė, „Kauno diena“

Šio straipsnio publikuoti be „Kauno dienos“ leidimo negalima

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos