Skelbiamas papildomas kvietimas teikti paraiškas dėl vaikų vasaros stovyklų

Kauno rajono savivaldybė, gavusi papildomą Lietuvos Respublikos Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos finansavimą vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms, skelbia papildomą kvietimą teikti vaikų vasaros programų (stovyklų) paraiškas.

Paraiškas kviečiame pateikti Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus sekretoriatui (312 kab., Savanorių pr. 192, Kaunas, tel. 8-37 330 931) iki 2020 m. liepos 21 d. 14 val.

Lėšos skiriamos vaikų vasaros stovykloms, kuriose vasaros atostogų metu organizuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, vykdoma kartu su maitinimo ir (arba) apgyvendinimo paslaugomis.

Stovyklos gali būti finansuojamos, jeigu atitinka šiuos vertinimo kriterijus:

  • skirtos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
  • užtikrinama dalyvių sveikata ir saugumas, atsižvelgiant į galiojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus;
  • neformaliojo vaikų švietimo veiklas vykdo asmenys, turintys teisę dirbti mokytoju, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnį;
  • numatoma užimti tik Kauno rajono savivaldybės mokyklose besimokančius vaikus.

Vienoje stovyklos pamainoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 15 vaikų. Vienos stovyklos pamainos trukmė – 5-18 kalendorinių dienų.

Pirmumas teikiamas:

  • stovykloms, kuriose įtraukti mokiniai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios;
  • stovykloms, kuriose įtraukti mokiniai, gaunantys socialinę paramą, mokiniai esantys jautresnėje socialinėje situacijoje;
  • visos dienos (8 val.) stovykloms;
  • į aktyvią veiklą įtraukiančioms didesnį vaikų skaičių.

Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigos, neformaliojo švietimo mokyklos, kultūros įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, kurie turi teisę vykdyti vaikų švietimo veiklą.

Vienos stovyklos su maitinimu ir (arba) apgyvendinimo paslaugomis maksimali suma negali viršyti 2000 Eur.

Jei numatoma 4 val. trukmės stovykla, vienos stovyklos maksimali suma negali viršyti 1000 Eur.

Stovyklai skiriamos lėšos gali būti naudojamos edukacinių ir kitų vykdytojų darbo užmokesčiui, maitinimo, transporto, apgyvendinimo išlaidoms, prekėms ir paslaugoms, kurios numatytos Programos sąmatoje ir yra tiesiogiai susijusios su Programos įgyvendinimu.

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Renata Valaitytė-Ramuckienė tel. 8 37 731 680, el.paštu renata.ramuckiene@krs.lt

Paraiškos forma

Kauno rajono savivaldybės Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo tvarkos aprašas

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos