Pasirašyta projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno rajono savivaldybėje “ sutartis.

2020 m. sausio 28 d. pasirašyta iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-06-0003 „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kauno rajono savivaldybėje “ sutartis.

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto metu planuojama Kauno r. Linksmakalnio seniūnijos pastato nenaudojamose patalpose, jas suremontavus ir aprūpinus reikiama įranga ir baldais, bei pritaikius patalpas neįgaliesiems, įsteigti vaikų dienos centrą (VDC), kurį galės lankyti 26 vaikai.

Kita Projekto veikla - įkurti bendruomeninius vaikų globos namus (BVGN). Bus įsigyjami du gyvenamieji būstai, baldai ir įranga. Bendruomeniniai vaikų globos namai įsteigti pagal šeimai artimos aplinkos modelį, suteikiant galimybę likusiems be tėvų globos vaikams, nesant jiems galimybės augti globėjų (rūpintojų) šeimose, gyventi bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

Projekto planuojama bendra vertė 325.447,32 Eur. Iš jų ES ir Valstybės lėšos 301.528,00 Eur, Savivaldybės lėšos – 23.919,32 Eur.

Projektą tikimasi įgyvendinti iki 2022 metų.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos