Kokių pokyčių ir naujų paslaugų socialinėje srityje gali tikėtis pakaunės gyventojai

Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti jų įvairovę – tokie tikslai numatyti Kauno rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų plane, kurį vasario 25 d. patvirtino taryba. Nors socialinių paslaugų paketas išties turtingas, rajone nėra nakvynės namų, grupinio gyvenimo namų neįgaliesiems, palydimojo būsto jaunimui, paliekančiam globos įstaigas, nepakanka vaikų socialinės priežiūros centrų, nuolatinių globėjų, dienos socialinės globos ir priežiūros paslaugų asmens namuose.

Siekdama pasirūpinti kiekviena socialine grupe, savivaldybė būgštauja, kad augančios socialinių paslaugų kainos ir didėjantis paslaugų poreikis netrukus gali tapti didele našta biudžetui. Šiais metais socialinei sričiai biudžete skirta 468,8 tūkst. eurų daugiau, palyginti su 2020-aisiais.

Apie tai, kaip pandemija koregavo socialinį darbą, kokių pokyčių ir naujų paslaugų gali tikėtis pakaunės gyventojai, kalbamės su Kauno rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Vensloviene.

– Kas lemia pakaunės gyventojų socialinių paslaugų poreikį?

– Kauno rajono gyventojų socialinių paslaugų poreikį lemia savivaldybės gyventojų socialinė ir demografinė sudėtis, esama socialinių paslaugų infrastruktūra bei Kauno rajono savivaldybės geografinė padėtis. Didžiausios socialinių paslaugų gavėjų grupės pakaunėje yra senyvo amžiaus asmenys, suaugę neįgalūs asmenys ir vaikai, likę be tėvų globos. Socialinės paslaugos gerina ne tik šių asmenų, bet ir jų šeimų gyvenimo kokybę, sudaro galimybes aktyviau dalyvauti darbo rinkoje, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, mažinti socialinę atskirtį.

– Kokie socialinėje srityje Kauno rajono savivaldybei buvo praėjusieji metai? Su kokiais iššūkiais teko susidurti? Kaip paslaugas koregavo pandemija ir karantinai?

– 2020-ieji buvo kitokie dėl visą pasaulį užklupusios pandemijos, todėl papildomu iššūkiu tapo užtikrinti paslaugų gavėjų ir darbuotojų saugumą. Siekdami veiklos efektyvumo, darbus perorganizavome. Atsižvelgiant į kiekvienos socialines paslaugas teikiančios įstaigos darbo specifiką, parengti COVID-19 prevencijos ir kontrolės priemonių taikymo planai, darbuotojai aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis, parengti saugaus darbo ir asmeninių apsaugos priemonių naudojimo mokymai, darbuotojams sudarytos galimybės dirbti nuotoliniu arba mišriu būdu, SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro darbuotojai apdrausti papildomu sveikatos draudimu.

Keitėsi ir socialinių paslaugų teikimo formos: dalis paslaugų teikta nuotoliniu būdu, pvz. sveikatinimo užsiėmimai, meno užimtumas, tačiau pagrindinių socialinių paslaugų apimtys nesumažėjo. Būtiniausių socialinių paslaugų teikimą užtikrinome darbą organizuodami taip, kad, darbuotojui susirgus ar būnant saviizoliacijoje, paslaugų teikimas nenutrūktų.

– Vienas patvirtinto 2021 m. plano tikslų – didinti paslaugų įvairovę. Kokių naujų paslaugų ketinama šiemet pasiūlyti pakaunės gyventojams?

– Šiemet akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą vykdys septyni vaikų dienos centrai. Socialinių paslaugų centras ruošiasi socialinės priežiūros paslaugų akreditacijai. Vaikams, likusiems be tėvų globos, ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos bus teikiamos bendruomeniniuose vaikų globos namuose, kuriems pastatą savivaldybė įsigijo pernai gruodį. Vieną naują paslaugą – socialinę integraciją iš pataisos įstaigų grįžusiems asmenims – savivaldybė jau teikia nuo sausio 1 d.

– Galbūt jau šiemet prasidės institucinės socialinės globos pertvarka? Kas bus daroma?

– Šiemet savivaldybė planuoja įsigyti du būstus bendruomeninių vaikų globos namų veiklai. Taip pat kartu su partneriais VšĮ Socialinės terapijos namais ir VšĮ "Tapk laisvas" įgyvendins projektą "Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno rajono savivaldybėje" , kurio metu Kauno rajone bus įkurti keturi grupinio gyvenimo namai ir du socialinių dirbtuvių / užimtumo centrai asmenims, turintiems proto arba psichikos negalią.

– Su kokiomis problemomis susiduriama didinant paslaugų įvairovę?

– Problemų esama dėl viešųjų pirkimų, kai turime visada pirkti pigiausią daiktą, sudėtinga vykdyti teisės aktų keliamus reikalavimus. Pavyzdžiui, priimti teisės aktai dėl atokvėpio paslaugų jau laukia pakeitimų. Su problemomis neišvengiamai susidursime, kai reikės surasti vietą grupinio gyvenimo ar nakvynės namams. Kitų savivaldybių patirtis liudija: bendruomenės priešinasi tiek tokių namų įkūrimui, tiek jų buvimui. Žmonėms trūksta empatijos kitokiems gyventojams. Tikriausiai nerimą kelia nežinia ir patirties gyvenimo šalia neįgaliųjų stoka.

– Kada ir kur atsiras grupinio gyvenimo namai neįgaliesiems?

– Dar per anksti pasakyti, kur įsikurs grupinio gyvenimo namai. Šiuo metu savivaldybė ieško keturių žemės sklypų, kuriuos įsigijus, prasidėtų tokių namų statyba.

– Kur ir kada turėtų atsirasti naujų vaikų dienos centrų?

– Šiais metais planuojame naujo vaikų dienos centro Linksmakalnio seniūnijoje atidarymą.

Komentaras

Gerins paslaugų kokybę, didins prieinamumą

Saulius Davainis,

Kauno rajono savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto pirmininkas

Kauno rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planas įvertina esamą Kauno rajono savivaldybės teikiamų socialinių paslaugų situaciją ir numato galimybes gerinti socialinių paslaugų teikimą, kokybę ir prieinamumą Kauno rajono gyventojams.

Socialinių paslaugų teikimas grindžiamas prieinamumo principu, todėl paslaugos teikiamos visose 25-iose seniūnijose – kuo arčiau asmens (šeimos) gyvenamosios vietos, nors atokesnių kaimų gyventojams paslaugas teikti yra sudėtingiau dėl nepakankamai išvystytos viešojo transporto infrastruktūros. Visose Kauno rajono seniūnijose dirba socialinio darbo organizatoriai bei socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis, kurie atlieka itin svarbų darbą konsultuodami seniūnijos gyventojus socialinių paslaugų skyrimo ir teikimo klausimais, priimdami iš seniūnijos gyventojų prašymus socialinėms paslaugoms gauti, nustatydami asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikdami kitas socialines paslaugas.

Savivaldybėje, socialinių paslaugų gavėjams – senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, šeimoms ir vaikams, socialinės rizikos suaugusiems asmenims, socialines paslaugas, priklausomai nuo nustatyto poreikio, teikia pakankamai gerai išplėtotas Kauno rajono socialinių paslaugų tinklas – socialinės globos namai, šeimynos, vaiko gerovės centras bei vaikų dienos centrai, socialinių paslaugų centras.

Vis dėlto, augant paslaugų poreikiui, nėra pilnai patenkinamas asmenų socialinės priežiūros savarankiško gyvenimo namuose poreikis, trūksta laikino apnakvindinimo bei apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų. Reikėtų pabrėžti, kad tokios paslaugos reikalingos asmenims, turintiems priklausomybę nuo alkoholio ar psichoaktyviųjų medžiagų. Galbūt dalį tokių paslaugų galėtų teikti nevyriausybinės organizacijos (NVO), tačiau Kauno rajone NVO socialines paslaugas daugiau teikia suaugusiems asmenims su negalia ir vaikams, o asmenims turintiems priklausomybių socialines paslaugas teikia tik VšĮ „Sugrįžimas“.

Žvelgiant į perspektyvą, Kauno rajone bus stiprinamas prevencinis darbas siekiant išvengti socialinės rizikos veiksnių šeimose, plečiamas vaikų dienos centrų tinklas. Bus siekiama patenkinti ir didėjantį pagalbos į namus bei dienos socialinės globos asmens namuose poreikį.

Teksto autorius: Vilma Kasperavičienė, "Kauno diena"

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: