Kviečiame teikti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas

Kauno rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2022 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti.

Konkurso tikslas – skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti Kauno rajono neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinant jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui Kauno rajono savivaldybės bendruomenėje.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais (toliau – Nuostatai).

2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti Kauno rajone yra skirti 200 000,00 Eur (iš kurių: valstybės lėšos 164 833,00 Eur, Savivaldybės lėšos 35 167,00 Eur). Didžiausia planuojama vienam projektui skirti suma –
27 781,00 Eur, mažiausia – 15 400,00 Eur.

Finansuotinos šios socialinės reabilitacijos paslaugos:

  1. Neįgaliųjų dienos užimtumas (Nuostatų 8.1. p.). Teikiama ne neįgaliojo namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki
    14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Šią veiklą sudaro: neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse; pažintinių funkcijų formavimas – bendrųjų žinių, gebėjimų, įgūdžių, taikomų praktiškai, suteikimas ar lavinimas; saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas; užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu.
  2. Individuali paslauga neįgaliajam (Nuostatų 8.2. p.). Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip
    8 kartus per mėnesį. Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose, ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus; informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas.
  3. Pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius (Nuostatų 8.3. p.). Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas; bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas; pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus;
  4. Pagalba neįgaliojo šeimos nariams (Nuostatų 8.4. p.). Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų. Pagalbą neįgaliojo šeimos nariams sudaro: individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams; pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas.

Finansavimo prioritetai skiriami jei:

1) pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;

2) pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).

3) pareiškėjas teiks paslaugas proto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims, kurie sudarys ne mažiau kaip 10 procentų projekto tikslinės asmenų grupės skaičiaus.

Paraišką sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas), detali projekto įgyvendinimo sąmata (Nuostatų 2 priedas) bei asmens turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija (Nuostatų 3 priedas). Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 4 d. iki 2021 m. lapkričio 4 d. (imtinai)  24.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta savivaldybės administracijai vienu elektroniniu laišku el. paštu – reabilitacijosprojektai@krs.lt, pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojant „Microsoft Office“ programinę įrangą.

Konsultacijos su konkursu susijusiais klausimais teikiamos nuo spalio 4 d. darbo dienomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00  val. iki 17:00 val., penktadieniais – iki 15 val. 45 min., pietūs nuo 12.00 val. iki 12.45 val.), 2021 m. lapkričio 4 d. iki 14.00 val. (pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.) Lietuvos Respublikos laiku, mob. tel. Nr. (8 646) 11 254, (8 614) 05 688, arba
el. p. evelina.davainiene@krs.lt, agne.ceinoriute@krs.lt.

Nuostatai

Paraiškos forma

Projekto įgyvendinimo sąmata

Deklaracija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos