Patvirtinta dailės kūrinių įrengimo tvarka

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius A. Nesteckis patvirtino dailės kūrinių įrengimo Kauno rajono viešosiose vietose tvarkos aprašą. Jame reglamentuojama prašymų pateikimo, svarstymo ir sprendimo priėmimo tvarka.

Numatyta, kad prašymą leisti įrengti dailės kūrinius viešosiose vietose galima pateikti raštu arba elektroniniu paštu Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriui.

Prašyme turi būti nurodytas dailės kūrinio idėjos aprašymas, jo vieta; planuojama darbų pradžia ir pabaiga; finansavimo šaltiniai ir kt.

Kartu būtina pateikti atitinkamos seniūnijos seniūnaičių pritarimą, teritorijos, kurioje planuojama įrengti dailės kūrinį, savininkų sutikimą. Papildomų reikalavimų yra, jei dailės kūrinį numatoma įrengti saugomoje ar paveldo teritorijoje, prie kelių, gatvių, sankryžų. Numatomi užrašai turi būti suderinti su savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoju. Teisės aktų nustatytais atvejais turi būti rengiamas statybos projektas.

Nustatyta, kad prašymai įrengti trumpalaikį dailės kūrinį teikiami seniūnijai, kurios teritorijoje jis planuojamas.

Prašymai turi būti apsvarstyti nuolatinėje Dailės kūrinių įrengimo komisijoje per 20 darbo dienų nuo jų gavimo datos.

Visą tvarkos aprašą rasite čia.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: