Piliuonos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai

Projektas „Kauno r. Piliuonos kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas aktyvaus laisvalaikio ir kultūrinei veiklai“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

Projekto tikslas – skatinti Piliuonos kaimo bendruomenės socialinę įtrauktį, rekonstruojant gimnazijos sporto salę, pritaikant patalpas kaimo bendruomenės poreikiams.

Projekto rezultatai – projekto metu planuojama atlikti Piliuonos gimnazijos aktų salės rekonstrukciją ir įrengti sporto salę, taip pat gimnazijos pastate įrengti patalpas, pritaikytas laisvalaikio ir kultūrinei viso kaimo bendruomenės veiklai. Bus atliekama gimnazijos renovacija: pastato šiltinimas, šildymo sistemos atnaujinimas, elektros instaliacijos keitimas, drabužinės patalpų įrengimas, vidaus apdailos darbai, reikalingos įrangos įsigijimas. Atlikus pastato renovaciją padidėtų gimnazijos patalpų plotas, tūris. Pastatas taptų saugesnis naudoti dėl įrengtų priešgaisrinės apsaugos sistemų, šiuolaikiškos patalpų įrangos. Techniniai esamos infrastruktūros pakeitimai reikalingi norint ją pritaikyti naudos gavėjų poreikiams, saugiam naudojimui, gyvenimo kokybės gerinimui. Įgyvendinant viešosios infrastruktūros plėtrą bus užtikrinamas techninių reikalavimų statiniams tenkinimas.

Tuo tikslu 2017 m. gruodžio 29 d pasirašyta paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Bendra projekto vertė – 250 000 Eur. Iš jų ES ir Valstybės lėšos – 200 000 Eur, Savivaldybės lėšos – 50 000 Eur.

Projektą tikimasi baigti iki 2020 metų.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: