Informacija apie parengtą Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV) organizatoriaus duomenys: UAB „Rizgonys“, Rizgonių k., Upninkų sen., LT-55495 Jonavos r. sav.; tel. +370 349 35695, el. p. info@rizgonys.lt, http://www.rizgonys.lt/

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau-PAV) dokumentų rengėjas: UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23, LT- 08105 Vilnius, mob. +370 662 38817, el.p. - info@gikprojektai.lt, http://www.bpimone.lt

PŪV pavadinimas: Kvesų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimas

PŪV vieta: Kauno apskr., Kauno r. sav., Batniavos sen., Naujienos k.

PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas: Kauno rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas, Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtina PAV programą, priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai ir atlieka kitas PŪV PAV įstatyme nustatytas funkcijas yra Aplinkos apsaugos agentūra.

Pasiūlymų teikimo terminas yra 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Pasiūlymai gali būti teikiami PAV dokumentų rengėjui UAB GIK projektai (Konstitucijos pr. 23 (A korp. 235 kab.), LT- 08105 Vilnius, mob. +370 662 38817, el.p. - info@gikprojektai.lt), o pasiūlymų kopijos teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, el. p.: aaa@aaa.am.lt, tel. Nr. 870662008.

PAV programa skelbiama PAV dokumentų rengėjo internetinėje svetainėje: http://bpimone.lt

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: