Pozityviosios pedagogikos ir psichologijos mokymai Suomijoje

Įgyvendinant Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus koordinuojamo Erasmus+ programos bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projektą (KA101) „Pozityvus švietimas ugdymo(si) rezultatams“ rugsėjo 26 – spalio 1 dienomis 12 Kauno r. ilgųjų gimnazijų mokytojų ir pavaduotojų ugdymui bei Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus specialisčių komanda dalyvavo mokymosi veiklose Helsinkyje (Suomija). Ši šalis pasirinkta neatsitiktinai – ji gali didžiuotis viena sėkmingiausiai veikiančių švietimo sistemų, o 2020 m. suomiams teko ir laimingiausios pasaulio tautos titulas.

Vykome mokytis to, ko mūsų mokykloms vis dar trūksta: pozityvaus mąstymo, pozityviosios komunikacijos ir pozityvių erdvių kūrimo. Išgirdome daug paprastų, bet veiksmingų ir prasmingų tiesų. Svarbiausios jų – akcentuoti ir dėmesį kreipti į vaiko sėkmes, ugdyti jo charakterio stiprybes, mokyti sustoti, suvokti savo jausmus, aplinką ir nepamiršti dėkoti. Puiki dėstytoja Mirjami Junnikkala profesionaliai derino teorinę ir praktinę veiklą, įtraukė kiekvieną mokymų dalyvį į diskusijas ir refleksijas. Kiekvienas rytas prasidėjo dėkingumo, susikaupimo ar sąmoningumo minutėmis, kurios taip reikalingos sparčiai besisukančiame pasaulyje, judrioje ir triukšmingoje mokyklos ar klasės aplinkoje.

Mokymų metu išsamiai pristatyta Suomijos švietimo sistema, kuri daugeliu aspektų primena mūsiškę, tačiau joje daugiau lygių galimybių, pedagoginės pagalbos kiekvienam, neskubaus mokymosi ir, žinoma, pozityvaus bendravimo. Neskatina ji ir konkurencijos – kiekvienas mokinys tobulėja savo tempu ir stebi savo asmeninę pažangą. Įdomu, kad nuo 2021 metų suomiai vaikus į mokyklą veda nuo penkerių metų, o vidurinis ugdymas iki 18 metų yra privalomas visiems.

Pozityvumo ir bendrystės projekto dalyviai sėmėsi ne tik paskaitų metu. Kiekvienas vakaras baigdavosi refleksija ir projekto mokymų idėjų sklaida. Kartu mokydamiesi ir dalindamiesi, susiradome naujų draugų, pritariančių pozityviosios pedagogikos idėjoms ir pasiryžusių tvariai jas įgyvendinti Kauno rajone. Tobulindami profesines, bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijas, laisvu laiku plėtėme kultūrinį ir geografinį pažinimą Suomenlinos saloje-tvirtovėje, Suomijos buities muziejuje po atviru dangumi, klausėmės gidės pasakojimų vaikštinėdami po įdomiausias Helsinkio vietas, lankėme muziejus ir galerijas. Grįžome pasisėmę pozityvaus įkvėpimo.Projektas parengtas siekiant, kad pozityviosios pedagogikos idėjos atneštų pokyčių į kuo daugiau mokyklų, kurti pozityvaus švietimo modelį ir jį diegti mokyklų bendruomenėse.

 

 

Ada Micpovilienė, Kauno r. Domeikavos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Dalia Brazienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

 

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: