Pradedama tvarkyti buvusi karinė teritorija Karmėlavoje

Kauno rajono savivaldybės administracija su VĮ Lietuvos oro uostai pradeda įgyvendinti buvusios karinės teritorijos Karmėlavoje tvarkymo projektą.

Projekto metu bus saugiai sutvarkyta buvusios karinės teritorijos naftos bazės ir technikos kiemo užteršta teritorija, esanti Oro uosto g. 4.

Atlikus potencialių taršos židinių inventorizavimą, buvusi naftos bazė ir technikos kiemas identifikuoti kaip keliantys ypač didelį pavojų gruntui, požeminiam ir paviršiniam vandeniui. Teritorijoje aptiktos vietos, kuriose užterštumas naftos produktais viršija leistiną normą, griūnantys statiniai ne tik žaloja aplinką, bet ir potencialiai kelia grėsmę žmonių sveikatai.

Įgyvendinus projektą siekiama pašalinti tiesioginį pavojų žmogaus sveikatai ir aplinkai, pašalinant taršos šaltinius, užterštą gruntą ir minimizuoti užterštumo pavojingumą, saugiai sutvarkant užterštą teritoriją.

Darbus planuojama baigti 2020 m. gegužę.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 05.6.1-APVA-V-020 Užterštų teritorijų tvarkymas (Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis).

Bendra projekto vertė – 294 794,97 Eur, iš jų ES struktūrinių fondų lėšos – 280 055,22 Eur, partnerio lėšos – 14 739,75 Eur.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos