Pranešimas apie perkamas patalpas

Perkančioji organizacija: VšĮ „Tapk laisvas“, juridinio asmens kodas 302522103, įstaigos buveinės adresas Žygaičių g. 14-1, Kaunas, www.tapklaisvas.lt

Kontaktiniai asmenys: Saulius Butrimavičius, tel. Nr. (8676) 39252; el.p. 123laisvas@gmail.com   

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Nekilnojamųjų daiktų paskirtis, pavadinimas ir pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta: numatoma įsigyti ir pritaikyti pastatą (patalpas) Kauno rajono savivaldybės nekilnojamo turto zonų 16.3; 16.4; 16.9; 16.24 vietovėse. Perkamas pastatas (patalpos) turi būti iki 300 kv. m. bendrojo ploto.

Pirkimo dokumentai skelbiami adresu: www.tapklaisvas.lt, www.krs.lt, dienraštyje „Kauno diena“.

Paraiškų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir laikas: vokai su parduodamo nekilnojamojo turto dokumentais turi būti pateikti perkančiajai organizacijai iki 2021 m. rugpjūčio 12 d. 10 val. adresu Žygaičių g. 14-1, Kaunas. Vėliau pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Ekonominis socialinis pagrindimas

Patalpų pirkimo sąlygos

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos