Kauno rajono savivaldybės administracijai buvo pristatyti bendrojo plano sprendinių rengimo principai

Bendrojo plano antrojo keitimo rengėjai kartu su savivaldybės administracija aptarė svarbiausius patvirtintos koncepcijos konkretizavimo principus.

Urbanistinės rajono struktūros gaires rengianti Giedrė Ratkutė – Skačkauskienė apžvelgė funkcinius rajono teritorijos zonavimo principus. Jais remiantis Kauno rajono teritorija suskirstyta į tris funkcines zonas, kurioms taikomi skirtingi žemės naudojimo principai ir veiklos prioritetai:

  • Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos apima pastatais užstatytas arba numatomas užstatyti teritorijas;
  • Neurbanizuojamoms teritorijoms priskiriami miškai, vandenys ir žemės ūkio reikmėms naudojamos teritorijos;
  • Kitos specifinės funkcinės zonos (konservacinės paskirties), kurios nebus detalizuojamos, nes jose veikla vykdoma pagal individualius saugomų teritorijų tvarkymo planus.

Pristatymo metu buvo aptartas aktualus klausimas dėl žaliųjų plotų ir teritorijų viešoms erdvėms, socialinei infrastruktūrai nustatymo. Siekiama sukurti jaukią ir darnią aplinką urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose. Projekto rengėjai patvirtino, jog siekiant išlaikyti vientisumą, užstatymo reglamentuose bus nustatyti reikalavimai ne tik pavieniams sklypams, bet ir kvartalų išplanavimui, taip sudarant prielaidais teritorijų bendruomenės tikslams suformavimui ankstyvoje stadijoje.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: