Pagalba šeimoms auginančioms vaikus su specialiaisiais poreikiais

Dalyvavimas projektuose atneša įvairios naudos ir tuo galės įsitikinti pakaunės jaunimas, šeimos, auginančios vaikus su specialiaisiais poreikiais.

Kauno rajono švietimo centras dalyvaus projekte „AspIT mokymų centro steigimas“. Jo tikslas – sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių.

Projektas leis padidinti Savivaldybėje teikiamų švietimo pagalbos paslaugų prieinamumą ir veiksmingumą mokiniams ir jų šeimoms, kuriems trūksta šių paslaugų, sumažins anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių mokinių skaičių.

Taip pat Kauno rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvaus dvejuose socialiniuose projektuose: „Vaikai ryšyje. Funkcinės-emocinės raidos principų, individualaus profilio ir santykio su vaiku sisteminė integracija formuojant vaiko paramos struktūrą“ ir „Intensyvios integracijos modelis vaikams ir jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų“.

Kasmet daugėja vaikų su specialiaisiais poreikiais. Šeimos ir specialistai, dirbantys su vaikais ir šeimomis, susiduria su pagalbos tokioms šeimoms metodų trūkumu. Kauno rajono specialistų mokymas dirbti taikant DIR modelį ( raidė D reiškia vaiko raidos etapus, I yra vaiko individualus profilis (kokia jautri jo rega, klausa, oda, vestibuliarinė sistema ir kt.), R nurodo ryšio, santykio su vaiku svarbą) leistų organizuoti ir teikti efektyvesnes paslaugas bei įgyvendinti įtraukųjį ugdymą Kauno rajone. Taip pat leistų keisti šeimos emocinę padėtį, padedant tėvams įsitraukti į vaiko funkcinės-emocinės raidos procesus.

Projekto įgyvendinimo metu bus paruošti specialistai, kurie galėtų taikyti DIR modelį darbe su specialiuosius poreikius turinčiais vaikais.  

Antrasis socialinis projektas suteiks galimybę teikti nemokamą intensyvią kompleksinę pagalbą 15-kai savivaldybėje gyvenančių vaikų ir jaunuolių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų, bei jų aplinkai (šeimai, socialiniam ratui (draugams), vietos bendruomenei). Taip pat bus apmokyti Kauno rajone socialines paslaugas teikiančių įstaigų specialistai, kurie vėliau patys galės teikti kompleksinę pagalbą.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: