Projektas „Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai“ įgauna pagreitį

Vasario 25 dieną įvyko projekto „Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai“ partnerių pasitarimas, kurio metu suderintos projekto veiklos ir jų įgyvendinimo etapai.

Artimiausiu metu prasidės mokymai mokytojams aktualiomis temomis:

  • „Mokinio motyvacijos išlaikymas ir kaip motyvuoti neįprastais būdais?“;
  • „Darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais“;
  • „Pagalba su sunkumais susiduriančiam vaikui“;
  • „Komandinis darbas“;
  • „Užsienio šalių patirtis dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais“;
  • „Vaikų iškritusių iš švietimo sistemos susigrąžinimas“;
  • „Konfliktų ir streso valdymas“;
  • „Vidinė ir išorinė komunikacija“.

Projektas vienija net vienuolika Kauno rajono savivaldybės ir nevyriausybinių įstaigų. Pagrindinis bendros veiklos tikslas – sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių.

Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos drauge su savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore inicijuotos veiklos teiks įvairiapusę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, mokytojams, šeimoms auginančioms specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.  

Projektu „Išmanūs ir besimokantys Kauno rajono vaikai“ numatoma teikti logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, vaikų psichiatro, kineziterapeuto paslaugas, dienos edukacijas mokiniams ir ikimokyklinio amžiaus vaikams. Teikiant pagalbą šeimoms numatoma vykdyti grupines ir individualias konsultacijas, paramos grupes tėvams, paramos grupes broliams/seserims, atvejo aptarimo grupes mokytojams. Bus sukurtas modelis, kurio dėka įvairių sričių – švietimo, socialinės pagalbos, sveikatos priežiūros, viešųjų įstaigų specialistai ieškotų būdų ir numatytų pagalbos priemones šeimoms auginančioms specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus, siekiant sudaryti tinkamas sąlygas darniai vaiko raidai ir mokymuisi.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: