Projekto „Kokybės krepšelis“ gerosios patirtys

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“ dalyvauja 11 Kauno rajono savivaldybės mokyklų. Projekto finansinė ir metodinė parama suteikia galimybes tobulinti tas veiklas, kurios konkrečiai mokyklai atrodo svarbiausios mokinių pasiekimams gerinti. Birželio 7 d. Šlienavos pagrindinėje mokykloje vyko I projekto etape dalyvaujančių šešių mokyklų gerosios patirties sklaidos renginys. Mokyklos įgyvendina veiklas pagal pasirengtus dvejų metų veiklos tobulinimo planus, o rajono mokyklų kolegoms pristatė pačias sėkmingiausias.

Piliuonos gimnazija dalinosi patirtimi apie įgyvendintas projektines veiklas, projektinių darbų tvarumą ir įtaką mokymosi motyvacijai, asmeninei mokinio pažangai (ūgčiai), Ežerėlio pagrindinė mokykla – kaip tobulinti pamokos kokybę bei stiprinti mokytojo savivertę pasitelkiant mentorystę, Kulautuvos pagrindinė mokykla ir Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazija – kaip sistemingai teikti pagalbą mokiniui, kurti motyvuojančias edukacines aplinkas, Šlienavos pagrindinė mokykla – kaip sudominti mokinius, taikant tyrinėjimu grįstą ugdymą, taikyti nuoseklią STEAM mokymo sistemą.

Garliavos Jonučių progimnazija 2022  m. pradžioje jau baigusi įgyvendinti veiklos tobulinimo planą pristatė probleminio mokymo dienų (PROMODI) organizavimo patirtį – kaip ugdyti mokinių kompetencijas bendradarbiaujant ir sprendžiant problemas.

Mokyklų teigimu, Kokybės krepšelis leido atnaujinti mokyklų aplinką ir priemones, įdarbinti papildomus pagalbos specialistus, paskatino spartesnei kaitai pereinant prie šiuolaikinės ugdymosi paradigmos.

Trumpai apibendrindama renginį Babtų gimnazijos direktorė Renata Liagienė, viena iš projekto II etapo metodininkių, pasidžiaugė pozityviomis kalbėjusiųjų nuostatomis, noru ieškoti būdų, kaip padėti šiandienos mokiniui mokytis.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos