Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, teiksiančių asmeninę pagalbą, projektų atrankos konkursas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 4 dalį, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teiksiančių asmeninę pagalbą, projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti nevyriausybinių organizacijų projektus, kurių įgyvendinimo laikotarpiu asmenims su negalia bus teikiama asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Tikslinė grupė – asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme. Paraiškas gali teikti ir kelios NVO, pasirašiusios jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus. NVO partneriui taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir paslaugas teikiančiai NVO.

Kviečiame teikti paraiškas NVO, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:

  • Darbo patirtis teikiant socialines paslaugas asmenims su negalia.
  • Turi darbuotojų, kurie turi tinkamą kvalifikaciją teikti asmeninio asistento paslaugas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 3 dalimi, asmeninis asistentas, pradėdamas teikti asmeninio asistento paslaugas, turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jeigu neturi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą.

Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 16 d.

Kontaktinis asmuo: Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Ceinoriūtė el. p. agne.ceinoriute@krs.lt, tel. 8 614 05688

  1. Kauno rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, teiksiančių asmeninę pagalbą, atrankos konkurso nuostatai
  2. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
  3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: