Infrastruktūros pokyčiai Ramučiuose: gyventojai ir savivaldybė ieško kompromiso

Vis garsiau kalbant apie infrastruktūros permainas Ramučiuose, vietos gyventojai sunerimo: kokiu greičiu ir kiek automobilių važiuos pertvarkytomis gatvėmis ir keliais, ar nepadidės keliamas triukšmas. Kauno rajono savivaldybėje surengtas pasitarimas, kurio metu bendruomenės atstovams atsakyta į jiems rūpimus klausimus.

Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas apgailestavo, kad apie valstybinės reikšmės jungtį pradėta kalbėti prieš dešimt metų, o šiandien jau aišku, kad jos nebus. Plečiantis LEZ ir Industrijos parkui išeities ieškoti ėmėsi savivaldybė, nes bendruomenė jaučiasi nesaugi: nors kelias per Ramučius intensyviai eksploatuojamas, nebuvo šaligatvių, nesuderintos dangos. „Permainos būtinos, normalu, kad tai kelia nerimą, todėl svarbu diskutuoti ir ieškoti kompromiso“, – įsitikinęs meras.

Pigiausia ir priimtiniausia

UAB „Kelprojektas“ Kauno rajono savivaldybės užsakymu atliko jos teritorijoje esančios kelio jungties tarp kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda Petrašiūnų sankryžos ir kelio A6 Kaunas–Zarasai– Daugpilis trijų alternatyvų galimybių studiją.

Visose alternatyvose trasos pradžioje naujas kelias prie kelio A1 būtų prijungtas esamoje skirtingų lygių (Petrašiūnų) sankryžoje, o pabaigoje prie kelio A6 – naujoje skirtingų lygių sankryžoje prieš Karmėlavos gyvenvietę. Tačiau kiti sprendiniai gerokai skiriasi, nuo 32,5 iki 37 mln. eurų varijuoja ir jų įgyvendinimo kaina. Socialiniu ir ekonominiu požiūriu priimtiniausia pirmoji alternatyva, kai dalis trasos sutampa su valstybinės reikšmės keliais Nr.1919, Nr.1918 ir Inžinierių gatve, o likusioje dalyje tiesiama nauja trasa.

Sprendiniai Ramučių bendruomenei nėra nežinomi: apie juos buvo kalbama keliuose pernai rudenį savivaldybėje surengtuose pasitarimuose, jie buvo skelbiami savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, šių metų pradžioje rašoma „Kauno dienoje“.

Sumažėtų eismo intensyvumas

„Kelprojekto“ atstovas Audrius Stonis pabrėžė, kad vienas pagrindinių šios jungties aspektų yra sumažinti eismo intensyvumą Ramučių gyvenvietėje. 2020 m. duomenimis, šią gyvenvietę per parą kerta 9–10 tūkst. automobilių, iš jų 600–700 – krovininis transportas. „Įrengus jungtį, 2030 m. eismo intensyvumas per Ramučius sumažėtų beveik tris kartus“, – patikino „Kelprojekto“ atstovas.

Pasak Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojo Antano Nesteckio, įrengus naują kelią nuo Terminalo gatvės iki S.Žukausko gatvės suformavus naują žiedinę sankryžą išvažiuoti į Davalgonių gatvę, Kauno rajono savivaldybė planuoja perimti Centrinę gatvę ir joje uždrausti krovininio transporto judėjimą. Draudimas negaliotų tam tikras paslaugas teikiančiam transportui – išvežančiam gyvenvietės atliekas, pristatančiam prekes ir pan.

Krovininis transportas važiuotų naujai parinkta trasa per LEZ teritoriją, Nr.1918 (Davalgonių gatve), kur intensyvumas būtų apie 16 tūkst. automobilių per parą, o Inžinierių gatve – 10–12,5 tūkst., iš kurių 750–900 – krovininiai automobiliai.

Įgyvendinant projektą, valstybinės reikšmės keliai Nr.1918 (Davalgonių gatvė) ir Nr.1919 (S.Žukausko gatvė), kurie sutampa su trasa, būtų išplatinti iki keturių eismo juostų (14 m pločio), pagal techninį reglamentą įrengta 2 m skiriamoji juosta, o Inžinierių gatvė taip pat būtų keturių eismo juostų.

Be to, suprojektuota skirtingų lygių sankryža po A6 keliu su dviem tuneliniais pravažiavimo keliais, kad transporto srautas, atvykęs naująja jungtimi, galėtų išvažiuoti į A6 kelią visomis kryptimis, taip pat numatyti du 6 m aukščio tuneliniai viadukai sunkiasvoriam, negabaritiniam transportui ar žemės ūkio technikai.

Būgštauja dėl triukšmo

Ramučių bendruomenės atstovės būgštavo, ar naujoji jungtis nepadidins triukšmo tam tikrose gatvėse. Kauno rajono meras informavo, kad triukšmą slopins LEZ teritorijoje planuojami statiniai, be to, ruošiamasi tartis dėl žaliosios buferinės zonos.

A.Stonis papildė: projekte numatyta ir nemažai aplinkosaugos priemonių: šaligatviai ir pėsčiųjų takai keliuose Nr.1918 (Davalgonių gatvė) ir Nr.1919 (S.Žukausko gatvė) bei per visą LEZ teritoriją iki pat Karmėlavos, prie žiedinės sankryžos – autobusų stotelės, triukšmą slopinančios sienelės Ramučių gyvenvietės pradžioje ir Bajorų gatvėje, ties gyvenamaisiais namais, bei trys pralaidos gyvūnams“, – vardijo A.Stonis. Triukšmui mažinti ketinama kloti tyliąją dangą.

Gyventojams rūpi ir tai, koks šiuose keliuose planuojamas greitis. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas patikino, kad tai nebus greitkelis, numatomas greitis – 50–70 km/val.

Pasitarime dalyvavusias Ramučių bendruomenės atstoves Liną Skinkę ir Kristiną Burneikienę „Kelprojekto“ atstovas patikino, kad vietos gyventojai dar bus supažindinti su projektu. „Šiuo metu esame pirmame – projektinių pasiūlymų ir jų galimybių studijos parengimo – etape. Projektiniai pasiūlymai yra viena specialiojo plano dalių ir jos viešinti nereikia. Specialiojo plano viešinimas numatytas rugsėjį“, – sakė A.Stonis.

Kitas bendruomenei aktualus klausimas – ar atliktas Poveikio aplinkai vertinimas (PAV). Šiuo metu, pasak „Kelprojekto“ atstovo, yra parengtas analogiškas PAV dokumentas – strateginis padarinių aplinkai vertinimas. Su juo galima susipažinti https://vtpsi.lrv.lt. PAV bus atliekamas kartu su techniniu projektu.

Kada prasidės ir baigsis

Pirmame jungties įrengimo etape iki šių metų vidurio pagal jau parengtą projektą LEZ teritorijoje būtų pastatyta dviejų eismo juostų Inžinierių gatvės ruože nuo kelio Nr.1918 (Davalgonių gatvė) iki Aviacijos gatvės. Antrame etape LEZ teritorijoje būtų įrengta keturių eismo juostų gatvė, sujungianti Terminalo gatvę su keliu Nr.1919 (S.Žukausko gatvė).

Iki 2021 m. pabaigos S.Žukausko gatvės sankryžoje numatyta pradėti įrengti žiedinę sankryžą ir gatvės tęsinį iki Davalgonių gatvės, o visas projektas turėtų finišuoti 2026 m. Žinoma, jei sėkmingai pasiseks išpirkti žemes ir gauti finansavimą.

„Klausimų, ateidamos į pasitarimą savivaldybėje, turėjome daug ir praktiškai į visus mums buvo atsakyta. Pagrindiniai klausimai – kokie planuojami keliai: ilgis, plotis, juostų skaičius, koks juose bus greitis, prognozuojamas transporto priemonių srautas, kokios įtakos projektas turės Ramučių gyventojams, keliais ir kokiais etapais jis bus įgyvendinamas. Be abejo, kai kurie atsakymai nėra mums patys patogiausi ir palankiausi, bet turime suprasti projekto svarbą ir ieškoti kompromisų“, – tvirtino L.Skinkė.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos