Raudondvaris laukia sugrįžtančių paukščių

Raudondvaris garsus čia gyvenusiais ir dirbusiais žmonėmis. Vieni tokių – mokytojai Anelė ir Augustinas Kriauzos, mokytojavę Raudondvaryje 1933 – 1946 metais. Jų vardu dabar pavadinta mokykla-darželis.

Mokytojai buvo ne tik  miestelio šviesuoliai, bet ir žmonės, kūrę gražias tradicijas, puoselėję meilę gamtai, muzikai, menui.

Tie, kuriems teko mokytis pas šiuos puikius žmones, prisimena tradicinę pavasarinę paukščių šventę. Jos metu visi mokyklos mokiniai keldavo inkilus.

Mokytojų Kriauzų dukra Jūratė Kriauzaitė – Rastauskienė prisimena, kokia tai didelė šventė būdavo. Vaikai, iškėlę inkilus, dainuodavo, vaišindavosi. Taip jie buvo mokomi daryti gerus darbus, būti bendruomeniškais.

Šią gražią iniciatyvą tęsia Anelės ir Augustino Kriauzų mokykla - darželis. Mokinukai, padedami tėvelių, mokytojų daro inkiliukus ir vyksta juos kelti į Panemunės šilą arba iškelia šlaite šalia savo mokyklėlės.

Kadangi Raudondvaris tapo mažąja Lietuvos kultūros sostine, nuspręsta prie šios gražios akcijos pakviesti prisidėti visus raudondvariečius ir taip įprasminti mokytojų Kriauzų tradiciją, tuo pačiu į Raudondvarį sukviesti dar daugiau sugrįžtančių paukščių.

Prie šios iniciatyvos prisideda ir kitos įstaigos : gimnazija, kultūros centras, darželis-lopšelis „Riešutėlis“, seniūnija, girininkija ir kt.

Inkilų kėlimo akcija prasidės vasario 26 d. Visų įstaigų atstovus kviečiame rinktis 14 valandą prie kultūros centro ir keliauti kelti inkilų.

Numatyta vieta – prie Juozo Naujalio paminklo. Simboliška, kad parskridę paukščiai savo giesmėmis pasveikins muzikos patriarchą.

Įkėlę inkilus, grįšime prie kultūros centro, kur vyks Užgavėnių linksmybės, visi varysim žiemą ir įsileisim paukščius į kiemą.

Visus bendruomenės narius kviečiame nuo vasario 27 d. iki kovo 9 d. į fb grupę „Raudondvaris-mažoji Lietuvos kultūros sostinė“ kelti nuotraukas „Pavasario šventė“, kuriose matytųsi, kaip jūs gaminate, keliate inkilus, ruošiatės sutikti sugrįžtančius paukščius.

Pasistenkime, kad Raudondvaris taptų skambančiu, čiulbančiu paukščių balsais miesteliu.

Nuotraukos iš asmeninio Jūratės Kriauzaitės – Rastauskienės albumo, užfiksuota Raudondvario pradinės mokyklos paukščių šventė 1938-1939 m.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: