Pasirašyta Kauno regiono plėtros tarybos steigimo sutartis

Lapkričio 30 d. Kauno miesto savivaldybėje aštuonių savivaldybių – Birštono, Kauno miesto, Kaišiadorių, Jonavos, Raseinių, Kėdainių, Prienų ir Kauno rajonų – merai pasirašė Kauno regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) steigimo sutartį.

Šių metų vasarą priimti Regioninės plėtros įstatymo pakeitimai numatė naujų regioninio lygmens kompetencijas turinčių subjektų – regionų plėtros tarybų – įsteigimą, kurios bus pagrindu užtikrinant efektyvią regioninės politikos sistemą.

Kartu su naujuoju įstatymu regionų plėtros taryboms suteiktas teisinis statusas, sudaryta galimybė visa apimtimi įgyvendinti viešojo juridinio asmens teises ir pareigas bei išspręsta egzistavusi neapibrėžtos atsakomybės už regiono tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatus problema.

„Tarybos steigimo, o kartu ir bendradarbiavimo sutartis tarp savivaldybių pasirašyta. Tapome vieningu kumščiu, kuris vykdys būtinas reformas ir bendrai spręs iškylančius iššūkius. Kartu skatinsime viso regiono plėtrą ir kompleksiškai tobulinsime visas sritis“, – teigė ilgametė Tarybos pirmininkė, Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.

Taryba planuos, koordinuos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Kauno regione ir bendrai su kitomis regionų plėtros tarybomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis įgyvendins regioninės plėtros skatinimo priemones. Taip pat ji sieks skatinti socialinę, ekonominę Kauno regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp Kauno regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp Kauno regiono savivaldybių mažinimą.

Pasirašius Tarybos steigimo sutartį įvyko ir steigiamasis susirinkimas, jam pirmininkavo Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė. Susirinkimo metu buvo patvirtinti vieni iš svarbiausių Tarybos veiklos reglamentavimo dokumentų: Tarybos nuostatai, Tarybos Kolegijos darbo reglamentas bei Tarybos Kolegijos personalinė sudėtis.

Naujai steigiamą Tarybos kolegiją sudarys 24 atstovai (savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų deleguoti tarybų nariai): 8 Kauno miesto, 4 Kauno rajono ir po 2 Birštono, Kėdainių, Kaišiadorių, Raseinių, Jonavos ir Prienų rajonų.

Kauno rajono savivaldybei atstovaus meras Valerijus Makūnas, mero pavaduotojai Paulius Visockas ir Antanas Nesteckis bei Kauno rajono savivaldybės tarybos Ūkio ir darnios plėtros komiteto pirmininkė Violeta Boreikienė.

Kauno regiono merai – Vytenis Tomkus, Valerijus Makūnas, Mindaugas Sinkevičius, Andrius Bautronis, Visvaldas Matijošaitis, Nijolė Dirginčienė, Valentinas Tamulis ir Alvydas Vaicekauskas – atkreipė dėmesį, kad šis visų bendras sprendimas padės optimizuoti regioninei politikai skirtų išteklių panaudojimą, išnaudoti natūraliai egzistuojančius teritorijų ryšius, sudarys sąlygas geriau atliepti visų regiono gyventojų poreikius ir įgyvendinamų projektų naudą įvertinti ne iš projekto vykdytojo, bet būtent iš gyventojo perspektyvos.

Visi merai patvirtino, kad Tarybos tikslas – atstovauti ne atskirų savivaldybių, o bendriems viso Kauno regiono ir jo gyventojų interesams nacionaliniu mastu. Taryba bendrai spręs opiausias Kauno regiono problemas ir sieks konstruktyvios diskusijos su nacionaline valdžia, ieškant viso regiono plėtrai palankių sprendimų.

Gruodžio 7 d. planuojama surengti ir pirmąjį Tarybos Kolegijos posėdį.

Kauno rajono savivaldybės informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos