Kauno rajono švietimo centro viešas pranešimas apie įstaigos reorganizavimą

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio  17 d. sprendimu Nr.TS-456 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno rajono švietimo centrą“ yra reorganizuojama biudžetinė įstaiga Kauno rajono švietimo centras, kurios buveinė – Saulės g.12, Kaunas, įmonės kodas – 300052772; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Valstybės įmonės Registro centro Kauno filialas. Reorganizavimo būdas – padalijimas: vieno juridinio asmens pagrindu įsteigiant du juridinius asmenis – Kauno rajono švietimo centrą ir Kauno rajono pedagoginę psichologinę tarnybą, kuriems tam tikromis dalimis pereis reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos. 2021 m. rugpjūčio 31 d. yra momentas, nuo kurio pasibaigiančios biudžetinės įstaigos –Kauno rajono švietimo centro – teisės ir pareigos pereina  po reorganizavimo veiksiančioms biudžetinėms įstaigoms – naujos struktūros Kauno rajono švietimo centrui ir atskiram juridiniam asmeniui – Kauno rajono pedagoginė psichologinė tarnybai.

Su reorganizavimo sąlygomis, finansinių ir  biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, finansinės būklės ataskaitomis galima susipažinti Kauno rajono švietimo centro interneto svetainėje: www.centras.krs.lt

Kauno rajono švietimo centro reorganizavimo sąlygų aprašas

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos