Rugsėjo 1 d. registruotas nedarbas Kauno regione toks pats kaip prieš mėnesį - 7,2 proc.

2017 metų rugsėjo 1 d. Kauno teritorinėje darbo biržoje buvo registruota 25,3 tūkst. nedirbančių asmenų ir jie sudarė 7,2 proc. regiono darbingo amžiaus gyventojų. Tai – tiek pat, kiek prieš mėnesį, tačiau 0,3 proc. punkto daugiau nei analogišku laikotarpiu prieš metus.

Jaunimo iki 29 m. nedarbas per rugpjūtį paaugo 0,1 proc. punkto iki 4 proc., tačiau jis tiek pat, 0,1 proc. punkto, yra mažesnis nei prieš metus – tuomet jis siekė 4,1 proc. Rugsėjo 1 d. bedarbiais Kauno teritorinėje darbo biržoje buvo užsiregistravę 4,1 tūkst. jaunuolių.

Atskirose Kauno regiono savivaldybių teritorijose registruotas nedarbas per rugpjūtį keitėsi skirtingai: Kauno miesto, Kauno, Jonavos ir Kaišiadorių rajonų ir Birštono savivaldybėse paaugo 0,1 proc. punkto, Prienų ir Raseinių rajonuose sumažėjo atitinkamai 0,4 ir 0,2 proc. punkto, o Kėdainių rajone išliko nepasikeitęs. Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų bedarbiais buvo registruota Jonavos (9 proc.) ir Raseinių (8,4 proc.) rajonuose. Mažiausiai – Birštono (4 proc.) ir Kauno bei Prienų rajonų (po 6,5 proc.) savivaldybėse.

Lyginant su šalies rodikliais, nedarbas Kauno regione ir toliau išlieka mažesnis nei šalies vidurkis (7,5 proc.) ir vienas mažiausių tarp šalies regionų: mažesnis tik Klaipėdos (6,1 proc.) ir Vilniaus (6,7 proc.) apskrityse.

Per rugpjūčio mėnesį bedarbiais Kauno teritorinės darbo biržos skyriuose užsiregistravo 4,1 tūkst. nedirbančių regiono gyventojų. Darbdaviai ieškantiems darbo siūlė 6,6 tūkst. laisvų darbo vietų. Kauno teritorinės darbo biržos duomenimis per mėnesį į darbo rinką sugrįžo 4,1 tūkst. darbo biržoje registruotų asmenų. Iš jų 2,6 tūkst. – įsidarbino, 1,2 tūkst. pradėjo savarankišką veiklą, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn., 284-iems asmenims suteiktas remiamas užimtumas.

Kauno mieste registruotas nedarbas per rugpjūčio mėnesį paaugo 0,1 proc. punkto iki 7,2 proc. mėnesio pabaigoje. Rugsėjo 1 d. Kauno miesto skyriuje  bedarbiais buvo užsiregistravę 12,8 tūkst. nedirbančių darbingo amžiaus kauniečių, dar 1,5 tūkst. – dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Per mėnesį darbo biržoje užregistruota 2,1 tūkst. asmenų, ieškantiems darbo pasiūlyta apie 4,6 tūkst. laisvų darbo vietų Kauno mieste. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvauti pradėjo 110 žmonių. Darbo biržos duomenimis per mėnesį įsidarbino kiek daugiau nei 1,3 tūkst. asmenų, savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. pradėjo - 659. Kauno įmonėms išduoti 65 leidimai įdarbinti užsieniečius. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 6,8 proc.

Kauno rajone registruotas nedarbas per mėnesį padidėjo 0,1 proc. punkto iki 6,5 proc. Rugsėjo 1 d. Kauno rajono skyriuje bedarbiais buvo užsiregistravę beveik 3,8 tūkst. rajono gyventojų, laikino užimtumo priemonėse dalyvavo 431. Per rugpjūtį darbo biržoje užsiregistravo 560 nedirbančių asmenų. Darbdaviai ieškantiems darbo siūlė 495 laisvas darbo vietas. Dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse nusiųsti 34 rajono gyventojai, 174 - pradėjo veiklą pagal verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. Darbo biržos duomenimis įsidarbino  292 žmonės. Kauno rajono įmonėms išduota 12 leidimų įdarbinti užsieniečius. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 6,1 proc.

Jonavos rajone registruotas nedarbas rugpjūčio mėnesį paaugo 0,1 proc. punkto iki 9 proc. Rugsėjo 1 d. Jonavos skyriuje bedarbiais buvo užsiregistravę 2,3 tūkst. rajono gyventojų, laikino užimtumo priemonėse dalyvavo - 319. Per mėnesį darbo biržoje užsiregistravo 394 bedarbiai, ieškantiems darbo pasiūlytos 402 laisvos darbo vietos rajone. 46 darbo biržoje registruoti asmenys nusiųsti dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, 134 - pradėjo savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. Darbo biržos duomenimis per mėnesį įsidarbino 234 rajono gyventojai. Jonavos rajono įmonei išduotas 1 leidimas įdarbinti užsienietį. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 8,7 proc.

Kaišiadorių rajone nedarbas per mėnesį padidėjo 0,1 proc. punkto iki 7,4 proc. Rugsėjo 1 d. Kaišiadorių skyriuje bedarbiais buvo užsiregistravę kiek daugiau nei 1,4 tūkst. rajono gyventojų, laikino užimtumo priemonėse dalyvavo 156. Per rugpjūtį bedarbiais užsiregistravo 182 asmenys, ieškantiems darbo pasiūlyta 190 laisvų darbo vietų rajone, dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse pradėjo 12 žmonių. Įsidarbino - 126 darbo biržoje registruoti asmenys, 23 - pradėjo savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 6,8 proc.

Kėdainių rajone registruotas nedarbas per rugpjūčio mėnesį nepakito ir, kaip ir prieš mėnesį, sudarė 7,3 proc. darbingo amžiaus gyventojų. Rugsėjo 1 d. Kėdainių skyriuje buvo įregistruota beveik 2,1 tūkst. rajono gyventojų, 340 - dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Per rugpjūtį Kėdainių skyriuje bedarbiais užsiregistravo 425 asmenys, ieškantiems darbo pasiūlyta 413 laisvų darbo vietų rajone. Dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse nukreipti 39 žmonės, per mėnesį įsidarbino 270, dar 145 - pradėjo savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą iki 6 mėn. Rajono įmonėms išduoti 5 leidimai įdarbinti užsieniečius. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 6,6 proc.

Prienų rajono ir Birštono savivaldybes aptarnaujančiame Prienų skyriuje rugsėjo 1 d. bedarbiais buvo užsiregistravę beveik 1,2 tūkst. šių savivaldybių gyventojų, dar 227 dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje registruotas nedarbas per rugpjūčio mėn. sumžėjo 0,3 proc. punkto iki 6,2 proc. (Prienų rajono savivaldybėje sumažėjo 0,4 proc. punkto iki 6,5 proc., Birštono savivaldybėje paaugo 0,1 proc. punkto iki 4 proc.). Per rugpjūčio mėnesį Prienų skyriuje bedarbiais užsiregistravo 172 šių savivaldybių gyventojai, ieškantiems darbo pasiūlyta 212 laisvų darbo vietų skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje. Per mėnesį įsidarbino 156 asmenys, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 25. Verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. įsigijo 84 darbo biržoje registruoti asmenys. Prieš metus nedarbas skyriaus teritorijoje buvo 6,1 proc.: Prienų rajone – 6,3 proc., Birštono savivaldybėje – 4,6 proc.

Raseinių rajone registruotas nedarbas per rugpjūčio mėnesį sumažėjo 0,2 proc. punkto iki 8,4 proc. Rugsėjo 1 d. Raseinių skyriuje bedarbiais buvo įsiregistravę beveik 1,7 tūkst. rajono gyventojų, dar 155 dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Per rugpjūtį darbo biržoje naujai užsiregistravo 261 nedirbantis asmuo. Ieškantiems darbo pasiūlytos 289 laisvos darbo vietos rajone. Dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse per mėnesį pradėjo 18 darbo biržoje registruotų asmenų, įsidarbino – 167, veiklą pagal verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. pradėjo – 21. Išduotas 1 leidimas įdarbinti užsienietį.  Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 8,5 proc.

Daugiausia laisvų darbo vietų Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo siūloma: specialistams - pardavimo vadybininkams, administratoriams, buhalteriams, apskaitininkams, logistikos specialistams, statybos inžinieriams, lopšelio-darželio auklėtojams, mokytojams; paslaugų sektoriaus darbuotojams ir kvalifikuotiems darbininkams - pardavėjams, virėjams, tarptautinių pervežimų ir kitiems vairuotojams, statybininkams, staliams, apsaugos darbuotojams, siuvėjams, suvirintojams, santechnikams, elektrikams, automobilių remontininkams.

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas. Tarpinstituciniu bendradarbiavimu grįsta strategija siekiama, kad visiems iki 29 metų amžiaus darbo biržoje užsiregistravusiems jaunuoliams tinkamas darbas arba galimybė mokytis būtų pasiūlyta per 4 mėnesius. Per rugpjūčio mėnesį į darbo rinką sėkmingai integruoti 566 jaunuoliai, 77 – nusiųsti dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Per mėnesį Kauno teritorinėje darbo biržoje užsiregistravo 1,4 tūkst. nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių. Rugsėjo 1 d. duomenimis darbo biržoje iš viso buvo registruota beveik 4,1 tūkst. iki 29 m. amžiaus Kauno regiono gyventojų.

Kauno teritorinė darbo birža įgyvendina jaunimui skirtą projektą „Atrask save“, kuriame teikiamos ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės. Trejus metus vyksiančiu projektu jaunuoliams siekiama užtikrinti sklandų perėjimą po nedarbo laikotarpio, neaktyvaus gyvenimo į darbo rinką ar švietimo sistemą. Šiame Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte skatinamas dalyvauti neaktyvus, nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 metų jaunimas. „Atrask save“ –  pirmasis jungtinis projektas jaunimo užimtumui skatinti, kai ir registruotam, ir neregistruotam teritorinėse darbo biržose neaktyviam jaunimui taikomos įvairios darbo su jaunimu formos ir  neformaliojo ugdymo metodai, skatinantys jo motyvaciją dirbti ar mokytis, didinantys pasitikėjimą savimi ir atsakomybę bei padedantys labiau pažinti save. Projekto dalyviams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje ir jaunimo motyvaciją skatinančiose veiklose, kurios jiems padeda įgyti asmeninių, socialinių ir profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar įsitvirtinti darbo rinkoje. Motyvuotiems bedarbiams suteiktos galimybės įgyti trūkstamų gebėjimų ir kompetencijų. Projekte dirba įvairių specialistų grupė – projekto koordinatoriai, psichologai, teisininkai ir darbo paieškos elektroninėje erdvėje specialistai, kurie suteikia dalyviams reikalingų žinių. Nuo projekto pradžios iki 2017 m. rugsėjo 1 d. projekto veiklose pradėjo dalyvauti 2867 nepasirengę ir 790 pasirengę darbo rinkai jaunuoliai, iš jų rugpjūčio mėnesį – 270 nepasirengę ir 100 pasirengę darbo rinkai.

Siekdama darbo pasiūlos ir paklausos dermės regione, Kauno teritorinė darbo birža įgyvendina Europos socialinio fondo iš dalies finansuojamus projektus, kurių metu ypatingas dėmesys skiriamas profesiniam mokymui, taip pat remiamojo įdarbinimo priemonėms. Siekiama pagalbą integruojantis į darbo rinką suteikti ne tik jauniems, bet ir vyresnio amžiaus darbo ieškantiesiems asmenims.

 

Kauno teritorinės darbo biržos inf.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos