Savivaldybė paskirstė lėšas bendruomenių stiprinimui

Kauno rajono savivaldybės administracija patvirtino projektus, kuriems pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ skirtas valstybės finansavimas.

Bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos pateikė 30 projektų, kurie labiausiai viešuosius bendruomenės narių (gyventojų) poreikius ir interesus atitinkančių. Projektams įgyvendinti šiais metais valstybė Kauno rajono savivaldybei skyrė 69 686 Eur lėšų.

Pareiškėjai projektuose daugiausiai rinkosi šias veiklas:

  • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms;
  • veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti (vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas, bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla, sporto ir sveikatinimo veikla ir kt.);
  • bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas).

Projektų sąrašas:

Eil. Nr.

Seniūnija

Organizacijos pavadinimas

Skirta valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)

Projekto pavadinimas

1.

Akademijos

Akademijos bendruomenės centras

2 294

Užburtas Akademijos eglynėlis

2.

Alšėnų

Asociacija „Pažėrų krašto bendruomenės centras“

Kampiškių kaimo bendruomenė „Kampiškiai“

Kauno rajono Bendruomenė Pažėrų kraštas

1 392

500

1 000

Kalėdų pasaka

Kalėdų eglutės įžiebimo šventė bendruomenėje

Pažėrų krašto tradiciniai pramoginiai ir edukaciniai renginiai

3.

Babtų

Panevėžiuko kaimo bendruomenė

2 689

Bendruomenės veiklos stiprinimas Babtų seniūnijoje

4.

Batniavos

Batniavos bendruomenė

1 831

Batniavos bendruomenės padėkos vakaras „Kalėdų taku“

5.

Čekiškės

Čekiškės bendruomenės centras

1 471

Mus jungia šokis ir daina

6.

Domeikavos

Domeikavos kaimo bendruomenės centras

5 783

Domeikavos Herbui 20 metų

7.

Ežerėlio

Ežerėlio jaunimo ir suaugusių ugdymo centras

1 552

Suolelių įrengimas Ežerėlio mieste

8.

Garliavos

Bendruomenė Garliavos ąžuolas

5 852

Bendruomenės sutelktumo skatinimas Garliavos m. seniūnijoje 2022 m.

9.

Garliavos apylinkių

Juragių bendruomenės centras

4 901

Geroji patirtis – bendruomenių aktyvumui ir bendruomeniškumui skatinti

10.

Kačerginės

Kačerginės miestelio bendruomenė „Vizija“

1 138

Supynės vaikams

11.

Karmėlavos

Karmėlavos seniūnijos bendruomenės centras „Židinys“

4 286

Gerumo angelas 2022

12.

Kulautuvos

Kulautuvos bendruomenės centras

1 481

Išeik į lauką

13.

Lapių

Lapių miestelio bendruomenės centras

2 647

Išmanusis kompostavimas

14.

Linksmakalnio

Linksmakalnio kaimo bendruomenė

1 061

Keliauk Lietuvoje

15.

Neveronių

Neveronių bendruomenės centras

2 319

Šventiškai papuošti Neveronys

16.

Raudondvario

Raudondvariečių bendruomenė

3 642

Bendruomenė auga, pramogauja ir poilsiauja kartu

17.

Ringaudų

Mitkūnų kaimo bendruomenė

Ringaudų bendruomenės centras

Noreikiškių seno kaimo bendruomenė

1 655

1 655

1 655

Paplūdimys

Išvyka susitelkimo stiprinimui

Sportuokime saugiai

18.

Rokų

Rokų jaunimo centras

1 220

Bendruomeninė sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla

19.

Samylų

Visuomeninė organizacija Samylų bendruomenės centras

3 335

Bendruomenės telkimas puoselėjant kūrybiškumą skatinančią veiklą

20.

Taurakiemio

Piliuonos bendruomenė

1 610

Eglutės įžiebimo šventės organizavimas Taurakiemio seniūnijos vaikams

21.

Užliedžių

ASOCIACIJA „Užliedžių bendruomenės centras“

Giraitės bendruomenė

2 189,5

2 189,5

Šviesios Kalėdos 2022

Kalėdos – stebuklų metas

22.

Vandžiogalos

Vandžiogalos bendruomenė

1 466

Vandžiogalos bendruomenės Kalėdų eglutės įžiebimo šventė

23.

Vilkijos

Vilkijos bendruomenės centras „Vilkijos atgimimas“

1 637

Viešosios aplinkos gražinimas Vilkijos mieste

24.

Vilkijos apylinkių

Vilkijos apylinkių seniūnijos bendruomenės centras „Kadagynas“

1 768

Poilsiaukime laisvai

25.

Zapyškio

Zapyškio bendruomeninių paslaugų centras

2 077

Zapyškio dienos centro užimtumo gerinimas

Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos