Savivaldybės patirtis bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis įvardijama kaip pavyzdys

Kauno rajonas yra vienas iš nedaugelio, kuriame gyventojų skaičius stabiliai auga. Keleri metai iš eilės įsteigusi po tūkstantį naujų vietų darželiuose, savivaldybė vis dar nepatenkina visų norinčių patekti prašymų. Priemiesčio mokyklos jau kuris laikas tapo per ankštos. Pakaunėje, kaip ir visoje Lietuvoje, trūksta ne tik pedagogų, bet ir kitų sričių aukštos kvalifikacijos specialistų. Kauno rajono savivaldybės patirtis bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis dažnai įvardijama kaip pavyzdys. Savivaldybė, pasitelkusi universitetus, ne tik sprendžia švietimo iššūkius, bet ir gerokai paįvairina bendruomenių gyvenimą.

Aktyvus, tvarus ir ilgalaikis

„Bendradarbiavimas su Kauno rajono savivaldybe yra vienas aktyviausių, sekdamos šiuo pavyzdžiu, vis aktyviau įsijungia ir kitos savivaldybės“, – pabrėžė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studijų prorektorė dr. Simona Pilkienė. Pagrindinė bendradarbiavimo sritis – pedagogų rengimas, įvairių švietimo grandžių kokybės stiprinimas, talentų ugdymas ir kitos veiklos.

„Tai yra realus bendradarbiavimas, tvarus ir trunka ne vienus metus, neapsiriboja atsitiktiniais vienetiniais renginiais, turime tradicinius renginius ir veiklas. Tai pavyzdinis bendradarbiavimas. Kauno rajono savivaldybė yra viena tų, su kuriomis bendradarbiaujame glaudžiai ir ilgą laiką“, tvirtino Lietuvos sporto universiteto (LSU) rektorė profesorė Diana Rėklaitienė.

„Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) misijai įgyvendinti būtina sukurti tvarius ir ilgalaikius bendradarbiavimo tinklus, tad bendradarbiavimas su Kauno rajono savivaldybe, o taip pat ir su kitomis savivaldybėmis, yra būtina sėkmingos veiklos sąlyga nacionaliniu lygmeniu“, tvirtino LSMU Administracijos ir finansų direktorė Laima Matusevičienė.

Vykdo ne vieną projektą

Kauno rajono savivaldybė ir VDU kartu vykdo ne vieną projektą: tai ir Jaunojo (būsimojo) pedagogo klubo (JPK) veikla, ir „Talentingų vaikų akademija“. Ši akademija siekia suteikti papildomą pagilintą neformalų ugdymą 8–11 klasių Kauno rajono mokiniams, pasižymintiems išskirtiniais pasiekimais, 2021 m. programoje dalyvavo beveik 120 mokinių.

JPK yra viena iš Kauno rajono vykdomų priemonių, skirtų prisidėti ne tik prie pedagoginio personalo atsinaujinimo problemos sprendimo, bet ir mokytojo profesijos įvaizdžiui pagerinti. Klubo misija – motyvuoti 9–12 klasių mokinius pasirinkti pedagoginės krypties studijas ir tapti mokytojais.

„Taip pat savivaldybė prisideda prie pedagogų rengimo: nuo 2021 m. skiria papildomas skatinamąsias stipendijas studentams, kurie pasirinko pedagogikos krypties studijas ir po jų baigimo bent penkerius metus planuoja dirbti Kauno rajono švietimo įstaigose. Šiuo metu turime 8 sutartis“, – bendradarbiavimo rezultatus vardijo VDU Studijų prorektorė.

Peraugo į ūkinį lygmenį

VDU Ugnės Karvelis gimnazija yra dar vienas glaudaus savivaldybės ir šios aukštosios mokyklos bendradarbiavimo pavyzdys. Universitetas, tapdamas šios gimnazijos dalininku, turėjo labai aiškų tikslą – prisidėti prie švietimo kokybės gerinimo, taikyti mokslininkų sukurtas metodikas ir inovacijas, siekiant aukščiausių rezultatų. „Ir pirmųjų metų rezultatai jau stebimi: sukurta ir taikoma vaiko asmeninio mokymosi strategijos koncepcija, įsteigtos profilinės klasės, sudarančios sąlygas mokiniui rinktis mokymosi kryptį pagal polinkius ir siekius, daugiau nei 30 mokytojų šiais metais tobulino užsienio kalbos žinias ir pedagogines kompetencijas. VDU Ugnės Karvelis gimnazija priklauso VDU mokyklų tinklui, todėl nuolat vystomi nauji projektai“, sakė S.Pilkienė.

Rektorius prof. Juozas Augutis pabrėžė: Ugnės Karvelis gimnazija yra viena geriausių Kauno rajone, o suteikus jai VDU vardą jos populiarumas dar labiau padidėjo. „Be to, aplinkiniai rajonai labai greitai plečiasi, kuriasi daug jaunų šeimų, tarp jų ir universiteto darbuotojų, todėl gimnazija susiduria su problema, kuri yra priešinga daugeliui regionų mokyklų. Mokinių skaičius taip greitai auga, kad yra būtina ženkliai praplėsti mokyklos erdves“, teigė rektorius.

Pasak J.Augučio, universitetas kartu su savivaldybe ieško vietos, kur galėtų būti pastatyti papildomi mokyklos korpusai. „Tokia vieta yra šalia Kauno vakarinio aplinkkelio, ji nėra intensyviai naudojama. Kadangi žemės savininkas yra valstybė, o universitetas tik jos nuomotojas, todėl Kauno rajono savivaldybė kreipėsi į VDU su prašymu apsvarstyti šį siūlymą universiteto taryboje ir kreiptis į Vyriausybę, kad būtų leista statyti papildomus gimnazijos pastatus. Kai toks leidimas bus suteiktas, statybos galės prasidėti labai greitai“, patikino rektorius.

Į ūkinį lygmenį krypsta ir savivaldybės bei LSMU bendradarbiavimas. „Šiuo metu svarstoma galimybė stiprinti bendradarbiavimą kuriant Laukinių gyvūnų globos centrą ir planuojant galimas jo veiklas“, sakė L.Matusevičienė.

Be to, LSMU tiek Kauno, tiek Radviliškio rajonuose turi Veterinarijos akademijos studijų ir mokslo procesui reikalingas praktinio mokymo ir eksperimentines bazes, tad sėkmingam jų veiklos vykdymui svarbus ir aplinkos – bendros šių rajonų plėtros – aspektas.

„Idėjų turime nemažai – tiek tolesnės infrastruktūros kūrimo ir atnaujinimo, tiek žmogiškųjų išteklių tikslinių stipendijų skyrimo ir panašiai stiprinimo srityse“, patikino LSMU Administracijos ir finansų direktorė.

Įsteigta sporto klasė

Kauno rajono savivaldybė ir Lietuvos sporto universitetas (LSU) palaiko ypač glaudžius ryšius: sudaromos sąlygos pedagogams kelti kvalifikaciją, o studentams mokyklose atlikti praktikas. Organizuojami bendri renginiai, sporto šventės, esant poreikiui užsakomi įvairūs moksliniai tyrimai ir kt. Vardindama bendras veiklas LSU rektorė Diana Rėklaitienė išskyrė sporto socialinį renginį „.. nes bendrauti gera“ Kauno rajono vaikams iš socialiai pažeidžiamų grupių. „Į gražų ir naudingą renginį įsitraukia daug universiteto savanorių studentų ir dėstytojų. Taip pat norėčiau išskirti mūsų bendradarbiavimą su Kauno rajono visuomenės sveikatos biuru: kartu vykdome kelis projektus“, pasakojo rektorė.

Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje neseniai įsteigta specializuota sporto klasė. „Projekto įgyvendinimas dar tik prasideda, šį sumanymą plėtosime toliau ir prisidėsime atlikdami testavimą, padėsime mokytojams, teiksime ekspertinę ir tiesioginę praktinę pagalbą. Manau, kad taip pat bus ilgalaikis bendradarbiavimas, nes kasmet planuojama sportinę klasę vis auginti, tikiuosi, kad mūsų indėlis bus nemažas“, patikino D.Rėklaitienė.

Kadangi tai – stambus projektas, žingsnis po žingsnio jis bus plečiamas Garliavoje, tačiau pasitariant su savivaldybe ir sporto federacijomis, žvalgomasi ir į kitas pakaunės vietoves. „Nenorime blaškytis ir susikurti neįgyvendinamų planų, tačiau projektų tikrai bus daugiau, juolab kad LSU turi mobiliąją laboratoriją“, teigė LSU rektorė.

Nors sutartis su Kauno technologijos universitetu pasirašyta 2017 metų pradžioje, bendradarbiavimas su šia aukštąja mokykla yra vangesnis. Universitetas įsipareigojo bendradarbiauti rengiant studijų, mokslinių tyrimų, žmogiškųjų išteklių ir kitų sričių projektus, o savivaldybė, be kita ko, viešojo administravimo studentams sudaryti galimybes pačioje savivaldybėje ar jos įstaigose atlikti praktikas. Bendradarbiavo vaisių kol kas neraškoma – kartu neįgyvendinta net „minkštųjų“ projektų.

Išlošia abi pusės

VDU, LSU ir LSMU atstovės „Kauno dienai“ vienbalsiai tvirtino: bendradarbiaujant išlošia abi pusės.

„Džiaugiamės galėdami prisidėti prie švietimo kokybės gerinimo šiame regione, tačiau ypatingas savivaldybės dėmesys pedagogų rengimui, kvalifikacijos tobulinimui, talentų ugdymui motyvuoja dirbti kartu, siekiant pedagogo profesijos prestižo kėlimo ir švietimo kokybės tobulinimo“, pabrėžė S.Pilkienė.

„Kauno rajone kuriasi naujos darbo vietos, darbdaviai priima mūsų absolventus, tad interesas yra abipusis: LSMU – rengti reikalingus specialistus, o Kauno rajono – pasiūlyti jiems įgytą kvalifikaciją atitinkančias darbo vietas, kartu siekiant ekonomikos pažangos, sveikos visuomenės ugdymo ir kitų aspektų, svarbių socialiniame ir ekonominiame gyvenime“, sakė L.Matusevičienė.

„LSU misija – padėti bendruomenėms, dalintis tuo, ką išmanome ir sukuriame geriausio. Kalbu ir apie studentus, ir apie mokslines veiklas, ir projektus – viskas turi būti naudinga bendruomenėms, ir mes privalome jas įtraukti. Manau, kad tą naudą bendruomenės jaučia. Be abejo, bendradarbiavimas naudingas ir mums“, įsitikinusi D.Rėklaitienė.

Komentaras

Valerijus Makūnas, Kauno rajono meras

Bendradarbiauti su universitetais savivaldybėms svarbu dėl kelių priežasčių. Savivaldos tobulinimas ir su ja susijusių paslaugų teikimas reikalauja mokslinio požiūrio, todėl rengiame forumus, konferencijas, į kurias kviečiame viešojo administravimo specialistus, sociologus, švietimo ekspertus, įsiklausome į jų patarimus, rengiame apklausas.

Globalizacijos sąlygomis ypatingas vaidmuo tenka regiono savivaldybių bendradarbiavimui funkcinėse zonose, todėl esame dėkingi VDU Viešojo administravimo katedros doc. dr. Aistei Lazauskienei, doc. dr. Remigijui Civinskui, doc. dr. Ligitai Šarkutei ir kitiems mokslininkams už pastabas ir patarimus šia tema. Ypač naudinga šio universiteto grupės mokslininkų išleista kolektyvinė monografija „Savivaldybių bendradarbiavimas Lietuvoje: galimybės vizijos ir formos“.

Dar vienas aspektas: bendradarbiavimo sutartys su universitetais suteikia galimybes studentams Kauno rajono savivaldybėje atlikti praktiką.

Su VDU jau keletą metų aktyviai sprendžiame švietimo problemas, kurios apima pedagogų kadrų rengimą, moksleivių motyvacijos didinimą, ugdymo kokybės gerinimą. Kartu įkūrėme Talentingų mokinių akademiją, Jaunojo pedagogo klubą ir VDU Akademijos Ugnės Karvelis gimnaziją. Dabar didžiausias rūpestis – ją modernizuoti, todėl esame dėkingi rektoriui Juozui Augučiui ir universiteto Senatui už suteiktą galimybę perduoti savivaldybei valstybinės žemės sklypą, kuriame planuojame statyti gimnaziją.

VDU Žemės ūkio akademija rengia specialistus, kurių reikia mūsų kraštui, čia vyksta didžiausia Baltijos šalyse žemės ūkio paroda „Ką pasėsi...“, telkiamas su žemės ūkiu ir miškininkyste susijęs mokslo potencialas.

Su LSU mus taip pat sieja daug metų trunkanti partnerystė: kartu vykdome projektus, universitetas dalyvauja kuriant sportines klases, įgyvendinant sveikatą stiprinančius projektus. Aktyviems universiteto studentams skiriame stipendijas. LSMU – irgi labai svarbus Kauno rajono savivaldybės partneris, padedantis spręsti sveikatos, socialines problemas.

 LSMU Klinikų Kulautuvos reabilitacijos ligoninė yra viena moderniausių Baltijos šalyse, ji ne tik universiteto, bet ir Kauno rajono kurortinės teritorijos pasididžiavimas. Naujųjų Muniškių kaime statomas LSMU Laukinių gyvūnų globos centras – taip pat labai reikalingas ir laukiamas objektas.

LSMU prisideda ir prie sveikos aplinkos kūrimo mūsų krašte – padedant šiam universitetui urbanizuotoje Giraitės gyvenvietėje ketiname įkurti parką.

Neabejoju, kad partnerystė su universitetais ateityje dar labiau plėtosis ir bus naudinga mūsų krašto žmonėms.

Teksto autorius: Vilma Kasperavičienė, „Kauno diena“

Šio straipsnio publikuoti be „Kauno dienos“ leidimo negalima

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos