Skaitmeninių kompetencijų tobulinimo mokymai Turkijoje

2017 m. balandžio 3–7 dienomis Turkijoje, Konijos mieste, buvo organizuoti tarptautinio Erasmus+ projekto „Geresnis švietimas – geresnis mokymasis“ (Better Educating – Better Learning, Nr. 2015-1-LT01-KA201-013495) partnerių mokymai, kuriuose skaitmenines kompetencijas tobulino dalyviai iš Kauno rajono ir Konijos miesto švietimo institucijų. Lietuvos partnerių organizacijoms atstovavo Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Jūratė Chudinskienė, Kauno rajono švietimo centro metodininkė Loreta Montrimaitė, Garliavos Jonučių progimnazijos anglų kalbos mokytoja Rasa Krulikauskienė, Zapyškio pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui Rima Veličkienė.

Mokymų metu projekto dalyviai išbandė e-mokymosi platformoje esančią interaktyvią penkioms skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti skirtą mokymo(si) medžiagą ir pateikė pasiūlymus jos tobulinimui, susipažino su įvairiais (įsi)vertinimui ir mokymo(si) proceso gerinimui skirtais skaitmeniniais  instrumentais, programomis bei mobiliosiomis aplikacijomis. Dalyviai praktiškai išbandė įvairias dizaino kūrimo bei pristatymų rengimo internetines programas, įsivertino savo skaitmeninių kompetencijų žinias ir gebėjimus. Remiantis mokymų medžiaga ir įgytomis žiniomis bus parengta kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojų skaitmeninėms kompetencijoms tobulinti. Planuojama, kad programa bus įgyvendinta jau šį pavasarį.

Projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Turkijos mokyklų kasdienybe, stebėti pamokas, pabendrauti su kolegomis mokytojais iš Turkijos mokyklų. Projekto rezultatų sklaidai buvo organizuota spaudos konferencija.

***

Projektą „Geresnis švietimas – geresnis mokymasis“ koordinuoja Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Projekto partneriai: Kauno rajono švietimo centras, Garliavos Jonučių progimnazija ir Zapyškio pagrindine mokykla bei keturios analogiškos institucijos Turkijoje, Konijos mieste.

Projekto tikslas – gerinti bendrojo ugdymo kokybę, siekti geresnių mokymo(si) rezultatų stiprinant mokytojų ir vadovų įgūdžius bei kompetencijas. Tikslui įgyvendinti numatyti uždaviniai: pamokos vertinimo novatoriškos praktikos kūrimas bendradarbiaujant ir dalijantis gerąja patirtimi; vadovų ir mokytojų įgalinimas profesionaliai naudoti vertinimo ir įsivertinimo įrankius; mokytojų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas siekiant inovatyvios mokymo(si) praktikos; mokytojų profesinio tobulėjimo planavimas atsižvelgiant į jų asmeninius poreikius ir organizacijos tikslus. Daugiau informacijos projekto svetainėje: http://www.bettereducatingbetterlearning.eu/

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: