Socialines pašalpas ir įvairias išmokas gavo beveik 5 tūkst. pakaunės gyventojų

2020-ieji Kauno rajono socialinių paslaugų teikimo įstaigoms dėl pasaulinės pandemijos buvo kupini iššūkių, tačiau tai nesutrukdė ir toliau sėkmingai vykdyti savo tiesiogines funkcijas, diegti naujoves, įgyvendinti projektus.

Džiugina ir finansinė parama, kurią iš valstybės ir savivaldybės gavo gyventojai. 2020 metais Vyriausybė pakaunės žmonių socialinėms pašalpoms skyrė beveik 540 tūkst. Eur. Bendrai iš Kauno rajono savivaldybės biudžeto ir valstybės skirtų pinigų įvairias išmokas ir kompensacijas gavo 4719 už 1,7 mln. Eur.  Beveik 22 tūkst. vaikų pasiekė vaiko pinigai (20,1 mln. Eur).

Šių metų pavasarį LR Seimui priėmus Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimus, buvo nustatyta, kad savivaldybės turės akredituoti jų teritorijoje teikiamas socialinės priežiūros paslaugas. Tik akredituotos paslaugos galės būti finansuojamos valstybės bei savivaldybių biudžetų lėšomis. Džiugu, jog Kauno rajone akreditaciją gavo 5 vaikų dienos centrai: Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriaus Vaikų dienos centras, Domeikavos vaikų ir jaunimo centras „Neris“, Nemuno krašto vaikai Vaikų dienos centras, viešoji įstaiga „Liuteronų diakonija“, Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyriaus vaikų dienos centras „Užuovėja“.

Šįmet Šeimos gerovės skyriuje buvo įsteigtas naujas psichologo etatas, kuris padidino galimybes Kauno rajono gyventojams gauti reikiamą psichologinę pagalbą. Socialinių paslaugų skyriuje įsteigti nauji socialinio darbuotojo padėjėjų etatai teikti dienos socialinę globą ir pagalbą į namus. Priėmus tokį sprendimą, ženkliai sumažėjo šių paslaugų laukiančių asmenų eilės.

2020-aisiais Kauno rajono socialinių paslaugų centras dalyvavo ir pats rengė ne vieną projektą, kuris leido pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. Pavyzdžiui, projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) kokybės sistemą“ buvo net įvertintas EQUASS kokybės sistemos sertifikatu.

Centro kartu su VšĮ „Pažaislio muzikos festivalis“ įgyvendintas projektas „Susitikimai muzikoje” leido sukurti išskirtinę kultūrinę programą specialiųjų poreikių turintiems Kauno ir Kauno rajono  gyventojams.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos