Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas

Šių metų gegužės mėnesį LR Seimas priėmė Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimus, kurie nustatė, kad savivaldybės turės akredituoti jų teritorijoje teikiamas socialinės priežiūros paslaugas, tokias kaip  socialinė priežiūra vaikų dienos centruose, pagalba į namus senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose bei kitas socialinei priežiūrai priskiriamas paslaugas. Tik akredituotos paslaugos galės būti finansuojamos valstybės bei savivaldybių biudžetų lėšomis. Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos bus pradėtos teikti nuo 2021 m. sausio 1 d., kitos akredituotos socialinės priežiūros paslaugos – nuo 2022 m. sausio 1 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino poįstatyminius teisės aktus – Socialinės priežiūros akreditavimo tvarką ir Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimus bei rekomendacijas. Šių teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos (tarp jų ir socialines paslaugas teikiančios asociacijos, bendruomenės, viešosios įstaigos), pageidaujančios teikti akredituotą socialinę priežiūrą, turės teikti prašymus Savivaldybės administracijai, kuri priims sprendimą dėl teisės teikti akredituotą priežiūrą suteikimo. Teisė teikti paslaugas bus suteikiama 3 metų laikotarpiui su galimybe jį pratęsti.

Įstaigos, pageidaujančios teikti vaikų dienos socialinę priežiūrą ir gauti finansavimą, Savivaldybės administracijai per šių metų spalio–lapkričio mėnesius turės pateikti prašymą bei dokumentus, nurodytus Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos apraše, patvirtintame Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos