Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgyvendinimas Kauno rajone

Kauno rajono savivaldybėje nuo 2012 m. įgyvendinami Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai (toliau – Projektai). Finansavimas Projektams skiriamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšų. Valstybė šiems Projektams įgyvendinti Kauno rajone 2021 m. skyrė 162 807,00 Eur. Kauno rajono savivaldybė prie šių projektų įgyvendinimo prisidėjo 33193,00 Eur. Iš viso 2021 m. Projektų įgyvendinimui skirta 196 000,00 Eur.

Projektų tikslinės asmenų grupės – neįgalieji ir jų šeimos nariai.

Šiais metais finansavimą gavo 10 neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančių organizacijų:

 • Kauno krašto nefrologinių ligonių draugija „Kauno gyvastis“;
 • Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdyba;
 • Kauno rajono neįgaliųjų draugija;
 • VšĮ LASS pietvakarių centras;
 • Garliavos neįgaliųjų draugija;
 • Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga;
 • Kauno rajono Vilkijos neįgaliųjų sąjunga;
 • VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas;
 • Lietuvos samariečių bendrijos Kauno rajono skyrius;
 • Kauno neįgaliųjų rekreacijos ir sporto klubas.

Organizacijos Kauno rajono neįgaliesiems teikia šias paslaugas:

 • neįgaliųjų dienos užimtumo paslauga;
 • individuali pagalba neįgaliajam;
 • pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius;
 • neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose;
 • neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose;
 • pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

Šiais metais planuojama, kad socialinės reabilitacijos paslaugos bus suteiktos 463 Kauno rajono neįgaliesiems ir jų šeimos nariams. Per šių metų I pusmetį socialinės reabilitacijos paslaugos jau suteiktos 358 asmenims, iš jų 14 vaikų ir 33 šeimos nariams.

Kauno rajone gyvenantys neįgalieji ir jų šeimos nariai dėl socialinės reabilitacijos paslaugų gavimo ar dėl galimybės dalyvauti Projektų veiklose, gali kreiptis tiesiogiai į organizacijas, kurios įgyvendina Projektus.

Daugiau informacijos galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos