Sodininkų bendrijos pakaunėje nesijaus podukros vietoje

Pakaunėje yra net 193 sodininkų bendrijos, daugiausia jų  –  Samylų, Lapių ir Domeikavos seniūnijose. Kauno rajono savivaldybė, atsižvelgdama į sodininkų bendrijų gyventojų problemas ir lūkesčius, parengė Specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą. Tikimasi, kad ji padės pralaužti ledus teisinėje sistemoje, o sodininkų bendrijos nebebus podukros vietoje.

Programą Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino sausio 28 d. vykusiame posėdyje. Pabrėžiama, kad iki šiol tokios eilutės pagrindiniame finansiniame savivaldybės dokumente nebuvo. Sodininkų bendrijų poreikiams 2021 m. biudžete numatyta 50 tūkst. eurų. „Suma nėra didelė, tačiau esant poreikiui, tikslinant biudžetą lėšų bus galima skirti papildomai“, –  teigė Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Nesteckis.

Pasak vicemero, kelios šalies savivaldybės panašias programas jau turi. „Mes nagrinėjome jų patirtį, tačiau Kauno rajonas yra tarp savivaldybių, turinčių daugiausia sodininkų bendrijų. Problemoms spręsti reikia nemažos sumos lėšų, būtina matyti visas, negalima išskirti vienos ar kitos bendrijos. Manau, kad tarybos priimtas sprendimas leis bendrijoms parodyti iniciatyvą“, – sakė A.Nesteckis.

Tikisi solidarumo iš sodininkų

Programos finansinė parama galės būti skiriama Kauno rajono savivaldybėje įsikūrusių sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų  –  kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų  –  kadastriniams matavimams, inventorizacijai, teisinei registracijai reikalingos techninės dokumentacijos, taip pat bendrojo naudojimo objektų priežiūrai ir atnaujinimui  bei naujų bendrojo naudojimo objektų statybai reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti, bendrojo naudojimo objektų priežiūros, atnaujinimo ar naujų bendrojo naudojimo objektų statybos darbų ir paslaugų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

„Siekiant, kad programa galėtų pasinaudoti kuo daugiau bendrijų, numatyta maksimali 3 tūkst. eurų parama vienai bendrijai per 3 metus pagal vieną prioritetą. Jei bendrija sieks paramos pagal kitą prioritetą, prašymai galės būti teikiami dažniau nei kas 3 metus“, – akcentavo vicemeras.

Savivaldybė tikisi solidarumo ir iš pačių sodininkų, todėl programoje numatyta, kad mažesniąją darbų ar paslaugų kainos dalį turės padengti pačios bendrijos. Prieš kreipdamiesi paramos, bendrijos nariai turėtų apsvarstyti klausimą dėl lėšų, kurias privalės skirti pati bendrija.

Prioritetai gali keistis

Paramos lėšos sodininkų bendrijoms bus skiriamos pagal programoje nustatytus rėmimo prioritetus. „Kiekvienas didesnis darbas ar projektas turi prasidėti nuo tvarkingos dokumentacijos, todėl šiuo metu prioritetu įvardijamas išlaidų kompensavimas kadastriniams matavimams, inventorizacijai ir teisinei registracijai atlikti, kitai techninei dokumentacijai rengti. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, jog sodininkų bendrijos negali kreiptis dėl paramos skyrimo pagal kitus prioritetus”, – aiškino Kauno rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus darbuotojas Giedrius Orliukas.

Prašymus dėl paramos skyrimo vertins komisija sudaryta iš Savivaldybės tarybos narių ir administracijos specialistų. Jie atidžiai seks bendrijų teikiamus prašymus bei vertins tai, dėl ko bendrijos dažniausiai prašys paramos. Atsižvelgiant į tai, galės būti tikslinami paramos skyrimo prioritetai bei keičiama maksimali paramos suma.

Vertinant prašymus dėl finansinės paramos skyrimo, vienas iš kriterijų bus bendrijos sodų sklypuose gyvenamąją vietą deklaravusių savininkų skaičių. „Tai leis užtikrinti, kad paramos naudą pajustų kuo daugiau sodininkų. Be to, deklaruodami gyvenamąją vietą pakaunėje, žmonės prisideda prie šio krašto gerovės kūrimo, nes didžioji dalis sumokamo Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sugrįžta į savivaldybės biudžetą“, – sakė A.Nesteckis.

Kauno rajono savivaldybės tarybos narės Violetos Boreikienės  nuomonė tokia pati:  „Manau, parama prioritetine tvarka turi būti teikiama tankiai apgyvendintoms teritorijoms, kuriose registruotų Kauno rajono gyventojų yra daugiau kaip 40 proc. Tai skatintų miesto gyventojus registruoti gyvenamąją vietą Kauno rajone, į biudžetą būtų surinkta daugiau GPM“.

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius  „Kauno dieną“ patikino,  jog sodininkai prašymus finansinei paramai gauti galės teikti nuo kovo 1 d.  Kvietimas teikti prašymus bus paskelbtas savivaldybės svetainėje www.krs.lt ir galios ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų. Toks terminas numatytas, kad sodininkų bendrijos suspėtų deramai pasirengti prašymo teikimui, surinkti reikiamą informaciją ir dokumentus, sušaukti susirinkimą dėl kreipimosi gauti paramą ir užsitikrinti, jog turės savą lėšų dalį planuojamiems veiksmams.

Strigo dešimtmečius

„Sulaukdavome nemažai prašymų iš sodininkų bendrijų, bene dažniausiai – sutvarkyti kelius. Tačiau susidurdavome su problema, nes tie objektai savivaldybei nepriklauso. Kai jie bus inventorizuoti ir įregistruoti, savivaldybei bus atrištos rankos atnaujinti bendrojo naudojimo kelius, ypač tuos, kuriais važiuoja visuomeninis transportas ar bėdai ištikus – ugniagesiai, greitosios medicinos pagalbos ekipažai“, – aiškino vicemeras.

A.Nesteckis akcentavo: įstatymas dėl sodininkų bendrijų infrastruktūros perėmimo savivaldybių žinion yra priimtas bene prieš dešimt metų, tačiau Vyriausybė iki šiol nėra patvirtinusi tvarkos, kaip tai reikėtų daryti. „Priežastis paprasta – nustatant tvarką, reikėtų ieškoti ir finansavimo. Sodininkų bendrijų infrastruktūrai perimti reikėtų nemažai lėšų. Matydami, kad tie klausimai užstrigę ir galimybę pritraukti lėšų iš kitų finansavimo šaltinių, bandysime sprendimus išjudinti“, – sakė politikas.                  

V.Boreikienė antrino vicemerui: programoje numatyta dalinio darbų ir paslaugų kompensavimo kriterijai ir mechanizmas, tačiau atsakymų į daugybę labai svarbių klausimų savivaldybės dar neturi dėl Vyriausybėje įstrigusių teisinių dokumentų nagrinėjimo ir priėmimo. „Nėra kelių perdavimo savivaldybėms tvarkos, sprendimo sodininkų bendrijų žemės sklypus, parengtus pagal generalinius planus, prilyginti teritorijų planavimo dokumentams, teisės akto dėl didelių darbų finansavimo ir kitų“,  – vardijo tarybos narė.

Pasak tarybos narės, savivaldybės neturi tokių finansinių išteklių, kad galėtų patenkinti visus sodininkų bendrijų poreikius, todėl programą ir finansinius išteklius infrastruktūrai įrengti, išlaidoms kompensuoti turėtų numatyti Vyriausybė. Kol šie klausimai derinami Vyriausybėje, pagalbos ranką pakaunės  sodininkams tiesia savivaldybė.

„Sodų bendrijų gyventojai yra tokie patys mokesčių mokėtojai kaip ir kaimuose, gyvenvietėse ar miesteliuose gyvenantys žmonės, ir jų lūkesčiai yra teisėti. Sodininkams turi būti pasiūlytos visos įmanomos alternatyvos siekti geresnės gyvenimo kokybės. Nesigręžiokime į praeitį, neieškokime kaltų kas ir ką blogai padarė, o atraskime sodininkų bendrijų  teritorijose privalumų bei teisinių svertų, padėsiančių aktyviausiems kurtis, tvarkyti kraštovaizdį, prižiūrėti ir plėtoti komunalinį ūkį“, – sakė V.Boreikienė.

Vertina teigiamai

Naują programą su eilute biudžete palankiai vertina ir opozicija. „Tai labai svarbu sodininkų bendrijoms, nes dabar jos galės pretenduoti į finansinę paramą bendrijos kelių, gatvių, elektros tinklų ir kitų jau minėtų bendrojo naudojimo objektų priežiūrai, atnaujinimui, naujų objektų statybai reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms iš dalies kompensuoti. Šios programos atsiradimą vertiname labai palankiai, kadangi Kauno rajone sodininkų bendrijose gyventojų skaičius nuolat auga, tai ir poreikiai infrastruktūrai ir kitoms paslaugoms didėja. Dėl šių problemų sodininkų bendrijos nariai dažniausiai ir kreipdavosi į savivaldybės administraciją“, – sakė Regina Lukoševičienė, Kauno rajono savivaldybės tarybos Tėvynės Sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pirmininkė.

Daug metų į įvairaus lygio valdžios duris beldęsis Eidigintas Germanavičius, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos garbės pirmininkas, sodininkų bendrijos „Smiltynė“ Kauno rajone vadovas džiaugėsi, kad pagaliau sodininkai yra išgirsti ir nuo kalbų ir pažadų einama prie konkrečių darbų. 

„Džiaugiamės, kad Kauno rajono savivaldybė sureagavo, parengė ir patvirtino sodininkų bendrijų rėmimo programą. Tai bus geras pavyzdys ne vienai savivaldybei, nenorinčiai kreipti dėmesio į sodininkų problemas. Mes pritariame mero Valerijaus Makūno tarybos posėdyje išsakytai minčiai, kad tai – žingsnis padėti pakaunės sodininkų bendrijoms. Žinoma, kyla nemažai klausimų, kaip pavyks užmojį įgyvendinti, tačiau tikime mero pažadu, kad prioritetus ir taisykles savivaldybė pakeis, jei matys, kad tai jau nebe pirmos svarbos dalykas ar įsivėlė netikslumų“, – kalbėjo E.Germanavičius.

Teksto autorius: Vilma Kasperavičienė, "Kauno diena"

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos