Spalio 1 d. registruotas nedarbas Kauno regione toks pats kaip prieš mėnesį - 7,2 proc.

2017 m. spalio 1 d., kaip ir prieš mėnesį, Kauno teritorinėje darbo biržoje buvo registuota 25,3 tūkst. nedirbančių asmenų, tai yra 7,2 proc. Kauno regiono darbingo amžiaus gyventojų. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, bedarbių skaičius paaugo 7,8 proc,  registruotas nedarbas - 0,6 proc. punkto: tuomet bedarbiais buvo užsiregistravę 23,5 tūkst. regiono gyventojų, registruoto nedarbo rodiklis siekė 6,6 proc.

Nuo 16 iki 29 m. amžiaus grupės jaunimo nedarbas per rugsėjį  pdidėjo 0,2 proc. punkto iki 4,2 proc. Spalio 1 d. bedarbiais Kauno teritorinėje darbo biržoje buvo užsiregistravę arti 4,3 tūkst. jaunuolių. Lyginant su praėjusių metų analogišku laikotarpiu, jaunimo registuotas nedarbas paaugo 0,3 proc. punkto – prieš metus bedarbiais buvo užsiregistravę beveik 4,2 tūkst. asmenų, nedabas siekė 3,9 proc.

Vyrų nedarbas išlieka aukštesnis nei moterų, atitinkamai 7,6 ir 6,9 proc.

Atskirose Kauno regiono savivaldybių teritorijose registruotas nedarbas per rugsėjį pakito skirtingai: Kauno, Kaišiadorių ir Raseinių rajonuose – sumažėjo, Jonavos, Kėdainių, Prienų rajonų ir Birštono savivaldybėse – paaugo, o Kauno mieste – išliko nepasikeitęs. Daugiausia darbingo amžiaus gyventojų bedarbiais buvo registruota Jonavos (9,1 proc.) ir Raseinių (8,2 proc.) rajonuose. Mažiausiai – Birštono (4,5 proc.) ir Kauno rajono (6,4 proc.) savivaldybėse.

Lyginant su šalies rodikliais, nedarbas Kauno regione ir toliau išlieka mažesnis nei šalies vidurkis (7,4 proc.) ir vienas mažiausių tarp šalies regionų: mažesnis tik Klaipėdos (6,1 proc.) ir Vilniaus (6,6 proc.) apskrityse.

Per rugsėjo mėnesį bedarbiais Kauno teritorinės darbo biržos skyriuose užsiregistravo 4,5 tūkst. nedirbančių regiono gyventojų. Darbdaviai ieškantiems darbo siūlė apie 6,4 tūkst. laisvų darbo vietų. Kauno teritorinės darbo biržos duomenimis per mėnesį į darbo rinką sugrįžo 5,1 tūkst. darbo biržoje registruotų asmenų. Iš jų beveik 3,2 tūkst. – įsidarbino, 1,5 tūkst. pradėjo savarankišką veiklą įsigijus verslo liudijimus iki 6 mėn., 452–iems asmenims suteiktas remiamas užimtumas. 50 asmenų nusiųsti dalyvauti į užimtumo didinimo programas. Kauno regiono įmonėms išduoti 66 leidimai įdarbinti užsieniečius.

Kauno mieste registruotas nedarbas per rugsėjį nepakito ir mėnesio pabaigoje bedarbiai sudarė 7,2 proc. darbingo amžiaus gyventojų. Spalio 1 d. Kauno miesto skyriuje bedarbiais buvo užsiregistravę arti 12,9 tūkst. nedirbančių kauniečių, dar 1,6 tūkst. – dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Per mėnesį darbo biržoje užregistruota 2,4 tūkst. asmenų, ieškantiems darbo pasiūlyta 4,6 tūkst. laisvų darbo vietų Kauno mieste. Darbo biržos duomenimis per mėnesį įsidarbino beveik 1,7 tūkst. asmenų, dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse pradėjo - 171, savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. - 826. Kauno įmonėms išduoti 49 leidimai įdarbinti užsieniečius. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 6,5 proc.

Kauno rajone registruotas nedarbas per mėnesį sumažėjo 0,1 proc. punkto iki 6,4 proc. Spalio 1 d. Kauno rajono skyriuje bedarbiais buvo užsiregistravę 3,7 tūkst. rajono gyventojų, laikino užimtumo priemonėse dalyvavo - 530. Per rugsėjį darbo biržoje užsiregistravo 634 nedirbantys asmenys. Darbdaviai ieškantiems darbo siūlė 435 laisvas darbo vietas. Dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse nusiųsti 96 rajono gyventojai, 204 - pradėjo veiklą pagal verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. Darbo biržos duomenimis įsidarbino 451 žmogus. Kauno rajono įmonėms išduoti 3 leidimai įdarbinti užsieniečius. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 5,8 proc.

Jonavos rajone registruotas nedarbas rugsėjo mėnesį paaugo 0,1 proc. punkto iki 9,1 proc. Spalio 1 d. Jonavos skyriuje bedarbiais buvo užsiregistravę  arti 2,4 tūkst. rajono gyventojų, laikino užimtumo priemonėse dalyvavo - 328. Per mėnesį darbo biržoje užsiregistravo 368 bedarbiai, ieškantiems darbo pasiūlytos 398 laisvos darbo vietos rajone. 47 darbo biržoje regitruoti asmenys nusiųsti dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, 154 - pradėjo savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. Darbo biržos duomenimis per mėnesį įsidarbino 294 rajono gyventojai. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 8,4 proc.

Kaišiadorių rajone nedarbas per mėnesį smuktelėjo 0,1 proc. punkto iki 7,3 proc. Spalio 1 d. Kaišiadorių skyriuje bedarbiais buvo užsiregistravę kiek daugiau nei 1,4 tūkst. rajono gyventojų, laikino užimtumo priemonėse dalyvavo 169. Per rugsėjį bedarbiais užsiregistravo 188 asmenys, ieškantiems darbo pasiūlytos 189 laisvos darbo vietos rajone. Dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse pradėjo 26 žmonės, įsidarbino - 139,  savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. pradėjo – 32. Išduotas 1 leidimas įdarbinti užsienietį. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 6,6 proc.

Kėdainių rajone registruotas nedarbas per rugsėjo mėnesį padidėjo 0,1 proc. punkto iki 7,4 proc. Spalio 1 d. Kėdainių skyriuje buvo įregistruota 2,1 tūkst. rajono gyventojų, 340 - dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Per rugsėjį Kėdainių skyriuje bedarbiais užsiregistravo 464 asmenys, ieškantiems darbo pasiūlyta 423 laisvos darbo vietos rajone. Dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse nukreipti 49 žmonės, per mėnesį įsidarbino - 316, dar 146 - pradėjo savarankišką veiklą pagal verslo liudijimą iki 6 mėn. Rajono įmonėms išduota 13 leidimų įdarbinti užsieniečius. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 6,4 proc.

Prienų rajono ir Birštono savivaldybes aptarnaujančiame Prienų skyriuje spalio 1 d. bedarbiais buvo užsiregistravę beveik 1,2 tūkst. šių savivaldybių gyventojų, dar 233 dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje registruotas nedarbas per rugsėjo mėn.padidėjo 0,2 proc. punkto iki 6,4 proc. (Prienų rajono savivaldybėje padidėjo 0,2 proc. punkto iki 6,7 proc., Birštono savivaldybėje - 0,5 proc. punkto iki 4,5 proc.). Per rugsėjo mėnesį Prienų skyriuje bedarbiais užsiregistravo 200 šių savivaldybių gyventojų, ieškantiems darbo pasiūlytos 192 laisvos darbo vietos skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje. Per mėnesį įsidarbino 125 asmenys, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti – 39, verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. įsigijo - 81. Prieš metus nedarbas skyriaus teritorijoje buvo 5,7 proc.: Prienų rajone – 5,8 proc., Birštono savivaldybėje – 5,0 proc.

Raseinių rajone registruotas nedarbas per rugsėjo mėnesį sumažėjo 0,2 proc. punkto iki 8,2 proc. Spalio 1 d. Raseinių skyriuje bedarbiais buvo įsiregistravę beveik 1,7 tūkst. rajono gyventojų, dar 230 dalyvavo laikino užimtumo priemonėse. Per rugsėjį darbo biržoje naujai užsiregistravo 254 nedirbantys asmenys. Ieškantiems darbo pasiūlyta 211 laisvų darbo vietų rajone. Dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse per mėnesį pradėjo 24 darbo biržoje registruoti asmenys, įsidarbino – 173, veiklą pagal verslo liudijimą laikotarpiui iki 6 mėn. pradėjo – 28. Prieš metus nedarbas teritorijoje buvo 8,5 proc.

 Daugiausia laisvų darbo vietų Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo siūloma: specialistams - pardavimo vadybininkams, administratoriams, buhalteriams, apskaitininkams, logistikos specialistams, statybos inžinieriams, elektrotechnikams, lopšelio-darželio auklėtojams; paslaugų sektoriaus darbuotojams ir kvalifikuotiems darbininkams - pardavėjams, virėjams, tarptautinių pervežimų ir kitiems vairuotojams, statybininkams, staliams, apsaugos darbuotojams, siuvėjams, suvirintojams, santechnikams, elektrikams, elektromonteriams, automobilių remontininkams.

 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas. Tarpinstituciniu bendradarbiavimu grįsta strategija siekiama, kad visiems iki 29 metų amžiaus darbo biržoje užsiregistravusiems jaunuoliams tinkamas darbas arba galimybė mokytis būtų pasiūlyta per 4 mėnesius. Per rugsėjo mėnesį į darbo rinką sėkmingai integruoti 745 jaunuoliai, 151 – nusiųsti dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Per mėnesį Kauno teritorinėje darbo biržoje užsiregistravo daugiau kaip 1,8 tūkst. nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių. Spalio 1 d. duomenimis darbo biržoje iš viso buvo registruota beveik 4,3 tūkst. iki 29 m. amžiaus Kauno regiono gyventojų.

 Kauno teritorinė darbo birža įgyvendina jaunimui skirtą projektą „Atrask save“, kuriame teikiamos ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonės. Trejus metus vyksiančiu projektu jaunuoliams siekiama užtikrinti sklandų perėjimą po nedarbo laikotarpio, neaktyvaus gyvenimo į darbo rinką ar švietimo sistemą. Šiame Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte skatinamas dalyvauti neaktyvus, nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis 15-29 metų jaunimas. „Atrask save“ –  pirmasis jungtinis projektas jaunimo užimtumui skatinti, kai ir registruotam, ir neregistruotam teritorinėse darbo biržose neaktyviam jaunimui taikomos įvairios darbo su jaunimu formos ir  neformaliojo ugdymo metodai, skatinantys jo motyvaciją dirbti ar mokytis, didinantys pasitikėjimą savimi ir atsakomybę bei padedantys labiau pažinti save. Projekto dalyviams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje ir jaunimo motyvaciją skatinančiose veiklose, kurios jiems padeda įgyti asmeninių, socialinių ir profesinių kompetencijų, pasirengti sugrįžti į švietimo sistemą ar įsitvirtinti darbo rinkoje. Motyvuotiems bedarbiams suteiktos galimybės įgyti trūkstamų gebėjimų ir kompetencijų. Projekte dirba įvairių specialistų grupė – projekto koordinatoriai, psichologai, teisininkai ir darbo paieškos elektroninėje erdvėje specialistai, kurie suteikia dalyviams reikalingų žinių. Nuo projekto pradžios iki 2017 m. rugsėjo 1 d. projekto veiklose pradėjo dalyvauti 3001 nepasirengęs ir 835 pasirengę darbo rinkai jaunuoliai, iš jų rugsėjo mėnesį – 134 nepasirengę ir 45 pasirengę darbo rinkai.

Siekdama darbo pasiūlos ir paklausos dermės regione, Kauno teritorinė darbo birža įgyvendina Europos socialinio fondo iš dalies finansuojamus projektus, kurių metu ypatingas dėmesys skiriamas profesiniam mokymui, taip pat remiamojo įdarbinimo priemonėms. Siekiama pagalbą integruojantis į darbo rinką suteikti ne tik jauniems, bet ir vyresnio amžiaus darbo ieškantiesiems asmenims.

 

 Kauno teritorinės darbo biržos inf.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: