Suaugusiųjų švietėjai pasirengė dirbti su pabėgėliais ir migrantais

Kauno rajono švietimo centras dalyvauja programos „Erasmus+“ strateginės partnerystės projekte „Suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su migrantais ir pabėgėliais, skaitmeninių, socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymas“ DiSoCi.

Projektui vykdyti parengti trys intelektiniai produktai: du iš jų skirti suaugusiųjų švietėjams: skaitmeninių, socialinių ir pilietinių kompetencijų įsivertinimo priemonė ir mokymo medžiaga, kitas produktas – migrantams ir pabėgėliams: medžiaga savarankiškam mokymuisi socialinio verslumo, asmenybės vystymosi, lyčių lygybės bei integracijos į darbo rinką temomis.

Įgyvendinant DiSoCi projektą gegužės–birželio mėn. Kauno rajono švietimo centras organizavo tris renginius: informacinį seminarą, mokymus suaugusiųjų švietėjams praktikams bei migrantams ir pabėgėliams.

Seminare dalyvavo suaugusiųjų švietėjai, švietimo centrų ir aukštųjų mokyklų atstovai, bibliotekininkai ir vietos bendruomenių nariai iš visos Lietuvos. Taip pat Kauno rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus specialistai. Renginio metu dalyviams pristatyta projekto idėja ir tikslai, trys intelektiniai produktai bei projekto interneto svetainė http://disoci.eu/. Nemažai renginio laiko skirta diskusijoms apie suaugusiųjų švietėjų pasirengimą dirbti su migrantais ir pabėgėliais bei šiam darbui reikalingas kompetencijas. Parengtos rekomendacijos vietos švietimo politikos formuotojams.

Mokymuose suaugusiųjų švietėjams praktikams dalyvavo auštųjų mokyklų, kultūros centrų, bibliotekų, bendruomenės centrų, Ruklos pabėgėlių priėmimo centro bei švietimo centrų atstovai. Jie praktiškai išbandė projekto metu sukurtus intelektinius produktus. Mokymų pradžioje, naudodami elektroninį klausimyną, dalyviai įsivertino savo turimas kompetencijas: skaitmenines, socialines ir pilietines. Po įvadinio seminaro suaugusiųjų mokytojai praktikai savarankiškai studijavo projekto platformoje įdėtą mokymosi medžiagą. Antrojo susitikimo metu dalyviai įtvirtino žinias aptardami praktinio darbo pavyzdžius su migrantais ir pabėgėliais bei pažeidžiamomis grupėmis, taip pat dar kartą užpildė kompetencijų įsivertinimo klausimyną internete ir galėjo įsivertinti savo pažangą. Mokymų dalyviai džiaugėsi profesionaliai parengta mokymo medžiaga, tinkama darbui ne tik su migrantais ir pabėgėliais, bet ir su kitų grupių suaugusiaisiais.

Projekto metu Švietimo centras užmezgė glaudžius ryšius su Ruklos pabėgėlių priėmimo centru. Birželio 8 ir 11 dienomis Ruklos pabėgėlių priėmimo centre šiuo metu gyvenantys užsieniečiai iš Sirijos, Ukrainos ir Tadžikistano viešėjo Kauno rajono švietimo centre. Šios viešnagės tikslas – praktiškai išbandyti projekto DiSoCi metu sukurtą intelektinį produktą migrantams ir pabėgėliams – medžiagą ir užduotis savarankiškam mokymuisi socialinio verslumo, asmenybės vystymosi, lyčių lygybės bei integracijos į darbo rinką temomis. Dalyviai ne tik mokėsi pagal parengtą medžiagą, bet ir turėjo galimybę susipažinti su neformaliojo švietimo politika Lietuvoje, Kauno rajono švietimo centre vykdomomis veiklomis, o taip pat pasigrožėti Kauno miesto panorama nuo Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos terasos bei aplankyti Pažaislio bažnyčią ir vienuolyno ansamblį.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo metu sukurtus produktus rasite Švietimo centro interneto svetainėje http://centras.krs.lt/ ir projekto tinklalapyje http://disoci.eu/ .

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: