Susivienijusi bendruomenė atnaujino senąsias Braziūkų kapinaites

Šeštadienį miškais apsuptame Braziūkų kaime sklandė pakili nuotaika – čia vietos gyventojai ir svečiai rinkosi pasidžiaugti drauge nuveiktais darbais.
Šiemet Kuro seniūnaitijos seniūnaičio Laimo Šileikos iniciatyva buvo organizuotos bendruomeninės talkos neveikiančiose senosiose Braziūkų kapinėse, kuriose iki 1936 m. buvo laidojami šios parapijos žmonės. Vietos gyventojai nupjovė seną liepą, iškirto krūmus, užtvėrė naują tvorą ir pastatė kryžių. Šiems darbams atlikti jie surinko daugiau kaip 2700 eurų, prisidėjo ir Zapyškio seniūnija.
Kartu su Braziūkų kaimo gyventojais pasidžiaugti pasiektais rezultatais atvyko Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, mero pavaduotojas Paulius Visockas, Zapyškio seniūnijos seniūnas Sigitas Imbrasas.
„Nuoširdžiai dėkoju už šią gražią bendruomeninę iniciatyvą. Jūsų dėka apleistos kapinės buvo sutvarkytos, pastatytas kryžius ir parodyta derama pagarba čia palaidotiems kaimo gyventojams“, – susirinkusiems kalbėjo meras V. Makūnas.
Medinį kryžių, skirtą šioje vietoje amžino poilsio atgulusiems žmonėms atminti, pašventino Aleksoto dekanas, Garliavos parapijos klebonas Gintaras Urbštas, jam padėjo Lekėčių Šv. Kazimiero parapijos klebonas Ričardas Kmitas ir Paluobių klebonas Andrius Vaitkūnas.
Kryžiaus autorius Renatas Gružinskas džiaugėsi suteikta galimybe prisidėti savo darbu atnaujinant senąsias Braziūkų kapines. Tai jau antras šio liaudies meistro darbas šiame krašte. Praėjusiais metais kryždirbio gamintas kūrinys pastatytas Kuro kaimo kapinaitėse.
Po kryžiaus pašventinimo ceremonijos vyko šv. Mišios Braziūkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Parapijos gyventojai prisidėjo ir prie jos remonto: perdažė bažnyčios vidų, pakeitė langus, atnaujino šventoriaus tvorą, vartus, prieigas, suremontavo pažeistus pamatus ir kt.
„Šiandien mano širdis kupina dėkingumo ir džiaugsmo“, – teigė Paluobių klebonas Andrius Vaitkūnas. Prie bažnyčios remonto prisidėjusiems parapijiečiams kunigas įteikė dekoratyvines žvakes.
Po šv. Mišių visi buvo pakviesti Agapei – sušilti prie puodelio arbatos ir pasivaišinti pačių atsineštais skanėstais.
Braziūkų gyventojai nuo seno pasižymėjo bendruomeniškumu ir iniciatyvumu. Vietos gyventojų pastangomis ir suaukotomis lėšomis 1932 m. buvo pastatyta medinė bažnyčia, kurios statyboms vadovavo vietinis meistras P. Valaitis. Dar po poros metų įkurta Braziūkų parapija. 1991 m. bažnyčia atnaujinta, šventorius aptvertas medine tvora.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: