Svarbi informacija

Informacija apie atrankos išvadą dėl UAB „Ekobazė“ nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, naudojimo ir jų perdirbimo Stiklo g. Nr. 1, 3 ir 5, Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r. sav. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

 Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Ekobazė“, Stoties g. 65, Vievis, mob. (8 640) 26 857. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: nepavojingų atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui, naudojimas ir perdirbimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno apskritis, Kauno r. sav., Alšėnų sen., Dievogalos k., Stiklo g. Nr. 1, 3 ir 5.

Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2017-12-29 raštas Nr. (28.2)-A4-13406).

Susipažinti su išsamesne informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Ekobazė“, Stoties g. 65, Vievis, mob. (8 640) 26 857 darbo dienomis nuo 9 iki 15 val. per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo išleidimo.

Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8 706) 62 008) per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Išsamiau susipažinti su atrankos išvada, informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriuje, Rotušės a. 12, Kaunas, tel. (8 37) 302 607 per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos