Pristatyta pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos studija

Šiandien išplėstiniame Kauno rajono savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos komiteto posėdyje pristatyta rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimo galimybių studija.

Studija buvo užsakyta ruošiantis įgyvendinti Sveikatos apsaugos ministerijos planuojamą priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicinių veiksmų programą. Jos tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros kokybę, prieinamumą ir sumažinti sveikatos netolygumus.

„Pagrindinis studijos tikslas – įvertinti esamą situaciją ir nustatyti įstaigas, kuriose konkrečios investicijos duotų didžiausią socialinę-ekonominę naudą, atsižvelgiant į numatomą finansuoti priemonę“, - sakė savivaldybės  gydytoja Milda Labašauskaitė.

Kauno rajono savivaldybėje veiklą vykdo 10 pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigų: 3 priklausančios Kauno rajono savivaldybei (Vilkijos, Pakaunės ir Garliavos PSPC) ir 7 privačios.

Veiklą vykdo du psichikos centrai, greitosios medicinos pagalbos stotis, dvi II lygio paslaugų konsultacinės poliklinikos.

„Vertinant paslaugų prieinamumą buvo atlikta esamų duomenų analizė ir apskaičiuoti rodikliai, parodantys įstaigų veiklos efektyvumą, paslaugų kokybę, prieinamumą ir esamos struktūros panaudojimą“, – sakė studiją pristačiusi ją atlikusios UAB „Ademo grupė“ direktorė Rūta Klevienė.

Buvo nustatytas prisirašiusių gyventojų ir gyventojų aptarnaujamoje teritorijoje santykis, tiesioginių išlaidų dydis, tenkantis vienam prisirašiusiajam, prisirašiusių asmenų skaičius vienam darbuotojui, patalpų plotas, tenkantis vienam darbuotojui ir plotas vienam prisirašiusiam aptarnauti.

Pateikti pasiūlymai efektyvumui didinti ir įstaigų tinklui optimizuoti.   

„Šią studiją atsakingai svarstysime ir tik tada darysime sprendimus dėl efektyviausios galimos sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkos“, - kalbėjo meras Valerijus Makūnas.

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos