Švietimo centras apdovanotas kokybės statulėle

Lapkričio 13 d. Vilniuje, MO muziejuje, įvyko iškilmingas renginys „Kokybės konkursas 2018“. Jį organizavo Švietimo mainų paramos fondas. Šis konkursas – svarbus Švietimo mainų paramos fondo administruojamų veiklų dalyvių ir jų sukurtų rezultatų įvertinimas. Kauno rajono švietimo centras buvo projekto koordinatorius. Konkurse jis pripažintas nugalėtoju už kokybiškiausiai įgyvendintą programos Erasmus+ suaugusiųjų švietimo sektoriaus projektą ACE „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas, skatinant besimokančiųjų verslą pagal gyvenimo būdą“ ir apdovanotas kokybės statulėle.

Verslas pagal gyvenimo būdą – naujų galimybių darbo rinkoje paieškos procesas, kurio metu asmuo savo asmenines savybes, turimas žinias, gebėjimus, talentą, gyvenimo būdą panaudoja kaip galimybę įsidarbinti, kurti ir organizuoti verslą, siekia patenkinti saviraiškos poreikį, pagerinti finansinę ir socialinę padėtį, gyvenimo kokybę. Verslumui pagal gyvenimo būdą būdingas stiprus socialinis aspektas – šis gebėjimas gali padėti žmonėms, gyvenantiems nepalankiose sąlygose ir patiriantiems socialinę, geografinę, ekonominę atskirtį, spręsti įvairias problemas, tokias kaip finansinis nepriteklius, nedarbas, žema motyvacija mokytis ar dirbti, pasyvus dalyvavimas bendruomenės gyvenime, socialinė izoliacija.

Įgyvendinto projekto ACE tikslai buvo:

  • tobulinti suaugusiųjų švietėjų praktikų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, dirbant su asmenimis, turinčiais mažiau galimybių mokytis ir įsidarbinti bei patiriančiais atskirtį;
  • suteikti besimokantiems suaugusiems reikalingų žinių bei informacijos apie švietimo paslaugas, tai palengvintų jiems įsidarbinti pagal gyvenimo būdą, talentą ir gebėjimus.

Projekto metu buvo sukurti patrauklūs intelektiniai produktai: „Programa suaugusiųjų švietėjui praktikui“, „Besimokančiųjų, turinčių mažesnes mokymosi galimybes ir patiriančių atskirtį, verslumo pagal gyvenimo būdą skatinimas“, „Mokymo/-si medžiaga ir IKT priemonės suaugusiųjų švietėjui praktikui“, „Rekomendacijos suaugusiųjų švietėjui praktikui, kaip organizuoti VGB mokymus besimokantiems, kurie patiria atskirtį ir turi mažesnes mokymosi galimybes“.

Po šio projekto dauguma dalyvių visose partnerėse šalyse pradėjo kurti savo verslus ir dalytis sėkmingo verslo istorijomis.

Daugiau informacijos projekto svetainėje http://www.ace-erasmusplus.eu/

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos