Valstybės garantuojama teisinė pagalba – elektroninėje erdvėje

Startuoja teisinių paslaugų informacinė sistema – TEISIS, kuri gyventojams suteiks galimybę pasinaudoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos interaktyviomis konsultacijomis bei elektroninėmis paslaugomis, taip pat padės užtikrinti efektyvų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos administravimą. Kartu ši priemonė prisidės prie visuomenės teisinio švietimo plėtros, leis elektroninėje erdvėje operatyviai gauti aktualią teisinę informaciją, pateikti atsiliepimus apie suteiktas paslaugas.

Pasak teisingumo ministrės Evelinos Dobrovolskos, nuotolinės paslaugos – būtinas pažangos etapas technologijų amžiuje, todėl elektroninių teisinių paslaugų įrankis TEISIS svariai prisidės prie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos tobulinimo. „Be to, nuotolinis saugus paslaugų teikimo būdas itin aktualus pandemijos laikotarpiu, kai teisines paslaugas žmogus gali gauti greitai, patogiai, neišėjęs iš namų“, – teigia ministrė E. Dobrovolska.

Iki šiol didžioji dalis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugų buvo teikiamos tik žmogui atvykus į savivaldybę ar Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą bei jos skyrius, o, nesant sąsajų su valstybės registrais ar informacinėmis sistemomis, asmuo pats turėjo surinkti ir pateikti jo teisę gauti teisinę pagalbą pagrindžiančius dokumentus. 

„Procesų automatizavimas bei skaitmenizavimas ne tik leis optimizuoti paslaugas teikiančių darbuotojų veiklą, užtikrinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos administravimo kokybę, bet ir padės sumažinti administracinę naštą žmogui. Be to, tikimės, kad šie procesai leis į valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemą pritraukti daugiau advokatų, ypatingai mažesniuose regionuose, kur antrinės teisinės pagalbos teikėjų vis dar trūksta“, – pabrėžia E. Dobrovolska.

Nuotolinis konsultavimas naudojant telekomunikacijų priemones – tai įprastas privačiame sektoriuje veikiančių advokatų naudojamas metodas. Tikimasi, kad ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos srityje toks konsultavimosi įrankis bus populiarus bei naudingas tiek gyventojams, tiek paslaugų teikėjams. 

Nuotolinės paslaugos turėtų pagelbėti ir tiems asmenims, kuriems teisinė pagalba reikalinga jautresnėse gyvenimo situacijose, pavyzdžiui, smurto artimoje aplinkoje ar prekybos žmonėmis srityse, nes apie tokio pobūdžio problemas ne visuomet išdrįstama kalbėti tiesioginio kontakto metu.

Asmens duomenų, konfidencialios ir profesinės paslapties apsauga skaitmeninių paslaugų pasaulyje yra prioritetinis klausimas. Todėl ir perkeliant paslaugas į TEISIS sistemą, buvo atidžiai programuojamos ir diegiamos techninės priemonės, skirtos tiek konsultacijų turiniui, tiek visai kaupiamai informacijai apsaugoti, kad ji neteisėtai nepatektų į trečiųjų asmenų rankas. TEISIS duomenims bus taikomi aukšti informacinėms sistemoms taikomi duomenų saugos standartai.

Teisinės pagalbos paslaugų informacinės sistemos TEISIS sukūrimą inicijavo Vyriausybė, kuri, siekdama užtikrinti aukštą visuomenei svarbių elektroninių paslaugų lygį, Teisingumo ministerijai pavedė koordinuoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę.

TEISIS sukūrimui buvo skirta ES fondų finansinė parama (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonė „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“). 

Valstybės garantuojama teisinė pagalba – tai svarbus teisinės sistemos institutas, užtikrinantis teisines paslaugas labiausiai pažeidžiamiems visuomenės nariams, kurie dėl savo socialinės padėties negali patys tinkamai apginti savo teisių. 

Kreiptis dėl elektroninių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos paslaugų gyventojai galės TEISIS interneto svetainėje: www.teisis.lt

LR Teisingumo ministerijos informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos