Lietuvių tauta prisimena: minimos 81-osios tremties metinės