Naujovė: vaikai galės ugdytis šeimoje, nelankydami mokyklos

Birželio 1 d. įsigaliojo Švietimo įstatymo nuostata, įtvirtinanti galimybę vaikui, nepriklausomai nuo jokių papildomų sąlygų, mokytis savarankiškai, t.y. ugdytis šeimoje, nelankant mokyklos kasdien.

LR Vyriausybė gegužės 20 d. patvirtino ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą. Jame nustatyta, kad vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų ir pasirinkta mokykla sudaro mokymo sutartį. Prieš sutarties dėl vaiko ugdymosi šeimoje sudarymą mokykla, pasitelkdama reikalingus specialistus, įvertina ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko brandos ir žinių lygį.

Taip pat nustatyta, kad tokius mokinius konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins mokykla, su kuria sudaryta mokymo sutartis.

Ugdantis šeimoje įgytas išsilavinimas bus prilyginamas mokykloje įgytam išsilavinimui.

Norintieji nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ugdyti vaikus šeimoje turi nuo birželio 15 d. iki birželio 30 d. pateikti prašymą tų mokyklų vadovams, kurios buvo įtrauktos į Savivaldybės ugdymąsi šeimoje padedančių vykdyti mokyklų sąrašą, jei pageidauja, kad ugdymąsi šeimoje padėtų organizuoti savivaldybės mokykla, arba mokyklos vadovui, jei pageidauja, kad ugdymąsi šeimoje padėtų organizuoti nevalstybinė ar valstybinė mokykla.

Vaikų ugdymą šeimoje tėvams padėsiančių organizuoti mokyklų sąrašas yra viešai paskelbtas Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos