Dėl padidėjusio gaisrų pavojaus uždrausta lankytis miškuose

Kauno rajono savivaldybė administracijos direktorius Antanas Nesteckis gegužės 31 d. pasirašė įsakymą dėl priemonių mažinti gaisrų pavojų, prasidėjus sausringam laikotarpiui, Kauno rajono miškuose ir durpynuose.

Nurodyta prasidėjus sausringam laikotarpiui ir miškų gaisringumui pasiekus IV miškų gaisringumo klasę, uždrausti gyventojams be VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kauno teritorinio padalinio, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos teritorinio padalinio ir durpynų administracijų leidimų lankytis ir važiuoti transporto priemonėmis miškuose bei durpynuose iki šio įsakymo atšaukimo.

Seniūnai įpareigoti informuoti apie tai gyventojus, įstaigas ir ūkio subjektus, stebėti ir apie kylančius gaisrus nedelsiant pranešti Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai ir gaisro atveju pagal galimybes teikti jai visokeriopą paramą.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: