Kauno rajono vaikų laukia turininga vasara

Vis labiau artėjant vasarai ir mokinių atostogoms, tėveliai domisi, kokių  stovyklų yra pakaunėje ir kada jos bus organizuojamos šiemet. Šiai informacijai neabejingi ir vaikai – juk tai galimybė susirasti naujų draugų, patirti nepamirštamų įspūdžių ir įdomiai praleisti laiką.

Šiemet Kauno rajono savivaldybė vaikų vasaros poilsio stovykloms skyrė 40,4 tūkst. eurų. Biudžeto lėšomis bus finansuotos 87 įvairios trukmės dieninės ir turistinės vaikų vasaros poilsio stovyklos. Skaičiuojama, kad jose dalyvaus 1 900 Kauno rajono mokinių, iš jų – beveik 600 socialiai remtinų.

Apie tai, kada prasidės vasaros poilsio stovyklos, kas bus pasiūlyta pakaunės vaikams, kalbamės su Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėju Jonu Petkevičiumi.

– Kokia yra pasirengimo vaikų vasaros poilsio stovykloms stadija?

– Kauno rajono savivaldybėje buvo organizuojamas vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkursas. Šio konkurso tikslas – organizuoti vaikų vasaros poilsio stovyklas, skatinti turiningą vaikų vasaros užimtumą sudarant sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, įvairiapusiam ugdymui(si). Vyksta stovyklų paruošiamieji darbai.

– Tėveliai teiraujasi, kada ir kur bus paskelbtas vaikų vasaros poilsio stovyklų sąrašas?

– Visa informacija apie organizuojamas vaikų vasaros poilsio stovyklas skelbiama Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/kulturos-svietimo-ir-sporto-skyrius/aktualijos/.

– Galbūt jau žinomos pirmųjų stovyklų datos ir kas startuos pirmieji?

– Birželio 10 d. pirmoji startuos Linksmakalnio mokykla-darželis su programa „Vasara draugų būryje“, o birželio 13 d. pradės veikti dar 22 stovyklos.

– Kokio pobūdžio stovyklų šiemet bus daugiausia? Kokios veiklos bus siūlomos vaikams?

– Kauno rajono savivaldybė parengė itin plačią ir turiningą nemokamo vaikų vasaros užsiėmimo programą. Šios programos vykdytojai – Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui pavaldžios kultūros, švietimo, sporto įstaigos: neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, kultūros centrai, Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Kauno rajono muziejus, Garliavos sporto ir kultūros centras, laisvieji mokytojai, asociacijos, viešosios įstaigos ir kiti teikėjai. Veiks įvairaus pobūdžio stovyklos: edukacinės, socialinių-emocinių kompetencijų, pilietiškumo ugdymo, kūrybinės, sportinės, turistinės. Vasaros metu mokiniams bus organizuojamos pažintinės, kūrybinės, meninės edukacijos, sportinės veiklos, išvykos, rengiami įvairūs kūrybiniai, sportiniai, užsiėmimai, skaitymo popietės, šokių, muzikos užsiėmimai.

– Ar stovyklos bus atviros ir Ukrainos vaikams?

– Visos vasaros poilsio stovyklos bus atviros Ukrainos pabėgėlių vaikams. Jie bus atskirai pakviesti į visose įstaigose veikiančias stovyklas, integruoti į lietuvių vaikų veiklas, kad ukrainiečiai greičiau išmoktų lietuvių kalbą ir integruotųsi į mūsų ugdymo įstaigų veiklą. Vyriausybė taip pat yra skyrusi 300 tūkst. eurų ukrainiečių vaikų ukrainiečių kalbos, pilietiškumo ugdymui ir vasaros stovyklų veikloms.

– Gal bus ir tradicinių, populiarių ir ne vienus metus organizuojamų stovyklų?

– Daugiausia vaikų kasmet suburia savivaldybės socialinės partnerės – Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių 2-oji rinktinės organizuojama stovykla „Šauliška vasara”. Tai tęstinė, jau penktus metus vykdoma programa Kauno rajono moksleiviams. Šia stovykla siekiama vaikus supažindinti su šaulių veikla ir pritraukti į šaulių būrelius dar nedalyvaujančius moksleivius. Vaikai turi galimybę per asmeninę patirtį susipažinti su šaulių buitimi lauko sąlygomis, išgyvenimo galimybėmis, per įvairias veiklas tobulėti kaip asmenybės, ugdyti savarankiškumą, asmeninę ir komandinę atsakomybę.

Tarp mokinių populiari yra ir asociacijos Jūrų skautijos „Divytis“ organizuojama tęstinė stovykla „Vasara su Divyčiu“. Programos metu vaikai įgyja buriavimo, irklavimo, vandens žygeivystės, orientavimosi, išgyvenimo įgūdžių, yra supažindinami su skautų stovyklų papročiais, vertybėmis, elgesiu. Veiklos ugdo vaikų lyderystę, savęs pažinimą, loginį mąstymą, atsakomybę už save ir kitus.

– Kokios stovyklos, jūsų akimis, yra įdomiausios ir kodėl?

– Kiekviena stovykla yra įdomi savaip. Mano nuomone, viena įdomesnių yra Kauno rajono muziejaus organizuojama „Laboratorija gamtoje“, vyksianti Tado Ivanausko Obelynės sodyboje-memorialiniame muziejuje. Stovykloje organizuojamos teminės dienos: pažintis su Obelyne, diena žaliojoje Obelynės saloje, stebėjimų ir atradimų diena ir kūrybinė diena. Edukaciniai užsiėmimai padės užmegzti tvirtesnį emocinį, intelektinį ir dvasinį ryšį su gamta, ugdys norą domėtis gamtine aplinka kaip neišsenkančiu pažinimo šaltiniu, suteiks žinių apie gamtos reiškinių įvairovę, skatins efektyvaus bendravimo įgūdžių įgijimą, ugdys mokėjimo mokytis gebėjimus.

Manau, ne mažiau įdomi bus ir Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos patirtinio ugdymo programa „Pojūčių laboratorija“. Projekto tikslas – organizuoti vaikams patrauklią, turiningą ir aktyvią veiklą, kuri skatintų vaikų kūrybiškumą, saviraišką, iniciatyvumą, plėtotų gebėjimus ir polinkius, ugdytų įvairiapuses kompetencijas. Stovyklos metu vyks „Sensoriniai skaitymai“ – edukaciniai užsiėmimai. Vaikai bus skatinami pažinti skaitymo malonumą ir daugiau sužinoti apie knygų teikiamą naudą. Per eksperimentinius užsiėmimus bus lavinami penki vaikų pojūčiai, vyks judriųjų žaidimų popietės.

Svarbi yra Garliavos meno mokyklos stovyklos „Lietuvos pilys ir dvarai – reikšmingiausi mūsų istorijos liudininkai“ misija. Šios programos tikslas – puoselėti Lietuvos istorijos paveldą, supažindinant moksleivius su Lietuvos dvarų ir pilių istorijomis, suteikti meninių ir estetinių kompetencijų pagrindus, ugdyti mąstančią, kūrybingą, įžvalgią ir aktyvią asmenybę. Stovyklos metu bus rengiamos pažintinės-edukacinės ekskursijos ir dailės plenerai ne tik Raudondvario dvare, bet ir Jurbarko pilyje, Aukštosios Fredos dvaro sodyboje, Panemunės pilyje.

Vytauto Didžiojo universitetas vykdys programą „Vasaros stovykla 2022” VDU Botanikos sode. Susitikimų metu moksleiviai bus supažindinami su STEAM, ypatingas dėmesys bus skiriamas gamtos mokslų ugdymui. Mokiniai nagrinės biologinius objektus, botanines kolekcijas ir jų įtaką mūsų kasdieniams potyriams.

Ežerėlio kultūros centro Zapyškio laisvalaikio salėje bus organizuojama Etnomuzikos stovykla, kurioje vaikai bus supažindinami su tradicine Lietuvos regionų kultūra, daugiausia dėmesio skiriama Sūduvos krašto etninei kultūrai muzikos aspektu, skatinama domėtis savo kraštu, atminties išsaugojimu, auginama pagarba lietuvių tradicijoms, savo krašto etnokultūrai.

– Ar galima tvirtinti, kad keleri pastarieji metai pateikia naujų iššūkių?

– Pastarieji metai vis pateikia naujų iššūkių mokyklų bendruomenėms. Pasaulinė COVID-19 pandemija, karas Ukrainoje daro įtaką vaikų emocinei ir psichologinei būsenai. Mokymasis virtualioje erdvėje, apriboti socialiniai kontaktai, šiuo metu socialinėse erdvėse, televizijoje matomi žiaurūs vaizdai ir girdimos istorijos sukrečia, kelia nerimą ir neigiamai veikia vaikų emocinę savijautą. Tad vaikų vasaros užimtumas išlieka labai aktualus ir šiais metais. Ypač svarbu padėti vaikams plėsti akiratį kultūrinėje veikloje, ugdyti pažinimo kompetencijas, stiprinti bendravimo įgūdžius ir gerinti jų psichoemocinę sveikatą.

Teksto autorius: Vilma Kasperavičienė, „Kauno diena“

Šio straipsnio publikuoti be „Kauno dienos“ leidimo negalima

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: