Vandentiekio ir kanalizacijos plėtrai – daugiau investicijų

Bendrovė „Kauno vandenys” pakaunės vandentiekio ir kanalizacijos infrastruktūrai šįmet planuoja skirti 2,9 mln. daugiau nei buvo numatyta anksčiau. Šios lėšos bus skirtos naujiems tinklams tiesti bei seniems ir susidėvėjusiems renovavuoti.

Didžiausia investicijų dalis (1 mln. Eur) bus skiriama projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno aglomeracijoje IV etapas“. Įgyvendinant šį projektą Kauno rajone numatoma įrengti apie 12,3 km nuotekų surinkimo tinklų Garliavoje, Seniavos, Šakių, Teleičių ir Radikių kaimuose. Prie įrengtų nuotekų surinkimo tinklų bus sudarytos galimybės prisijungti 324 būstams. Projekto darbai bus tęsiami ir 2023 m.

Biruliškių k. (Karmėlavos sen.) bendrovė planuoja nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklus sodininkų bendrijai „Biruliškiai“ ir padidinti vandens tiekimo patikimumą LEZ. Biruliškių k. bus sudaryta galimybė prie tinklų prisijungti 63 būstams.

Taip pat planuojama nutiesti 0,5 km vandentiekio liniją Vyčio Kryžiaus g., Jonučių k., taip užtikrinant vandens tiekimą į Mastaičius, ir 0,47 km vandentiekio liniją nuo J. Godliausko g. ((buvusi Žalioji g.), Garliavoje iki Vyčio Kryžiaus g., Jonučių k.

Susidėvėjusiai vandentiekio ir kanalizacijos infrastruktūrai atnaujinti 2022 m. numatyta 466,75 tūkst. Eur investicijų.

Siekiant užtikrinti patikimą vandens tiekimą Akademijos mstl. gyventojams 2022 m. planuojama rekonstruoti 0,63 km vandentiekio liniją iki Marvelės vandens siurblinės.

Taip pat 2022 m. numatytos 136,75 tūkst. Eur investicijos vandentiekio linijai  (0,32 km) rekonstruoti Godliausko g. ir buitinių nuotekų tinklams (0,265 km) rekonstruoti Vytauto g. prie nuotekų siurblinės Nr. 30, Garliavoje.

Šįmet planuojama rekonstruoti 0,7 km nuotekų tinklą A. Šapokos g., nuo Bivylių g. iki Girios g., Giraitės k. Dėl gyvenamųjų namų kvartalų plėtros Giraitės k. esamas slėginis vamzdynas (90 mm diametro) neužtikrina reikiamo nuotekų srauto pralaidumo, todėl bus keičiamas į didesnio skersmens (200 mm diametro). Šiems darbams atlikti bendrovė numatė skirti 95 tūkst. Eur.

Nuotekų siurbliai ilgainiui susidėvi, nebeužtikrina darbinių parametrų išlaikymo, todėl pagal poreikį numatomas siurblių keitimas nuotekų siurblinėse. Per 2020–2021 m. laikotarpį pakeisti siurbliai Žemaitkiemio k., Giraitės k., Jonučių II k. ir LEZ (Terminalo g.). 2022 m. planuojama pakeisti 4 siurblius Mitkūnų k. ir Ringaudų k. nuotekų siurblinėse.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: