Vasario vėjyje plazdėjo vėliavos

Vasario 16- toji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena – džiugiausia šventė kiekvienam lietuviui. Vilkijos kultūros centras, miesto ir apylinkių seniūnijos, bendradarbiaudami su puikiais vienminčiais – Vilkijos parapijos klebonu dr. Linu Šipavičiumi ir kraštotyrininku Kęstučiu Markevičiumi suvienija vilkijiečius švęsti laisvę.

Vasario 16- toji prasideda iškilmingomis Šv. Mišiomis Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, išradingai Aušros Junevičės papuoštoje tautine simbolika. Vytauto didžiojo 2-osios šaulių rinktinės jaunieji šauliai, vadovaujami mokytojo Juliaus Tovtkevičiaus, įneša Lietuvos trispalvę, Istorinę ir Šaulių sąjungos vėliavas. Po Šv. Mišių, nuskambėjus Tautinei giesmei, bendruomenė buriasi šventoriuje. Visus susirinkusiuosius pasveikina miesto seniūnas Paulius Amanaitis. Skamba solistės Eglės Mačiulytės, kuriai akomponuoja Tadas Petkevičius Grajauskas, dainos. Jau penkti metai vyksta dr. kun. klebono Lino Šipavičiaus inicijuotas Šv. Jurgio vardo bėgimas iki Vilkijos apylinkėse esančio Ringovės piliakalnio. Šventoriuje šurmuliuoja bėgikų komandos, plazda vėliavos. Kultūros centro pagalbininkės – „Mamyčių klubo“ narės – visiems bėgikams užriša tautinės vėliavos spalvos juosteles. Miesto seniūnas duoda startą!

Į penkių kilometrų trasą leidžiasi Vilkijos bendruomenės, gimnazijos, Jaunųjų šaulių, futbolistų, Ukrainos, Nemuno krašto vaikų, Mamyčių klubo komandos ir šventės svečiai bei pavieniai dalyviai.

Ringovės piliakalnio papėdėje dega laužas, garuoja karšta arbata, kvepia ukrainietiškais barščiais ir gardžiomis košėmis. Šiomis vaišėmis pasirūpino kultūros centro šokių klubo nariai, VŠĮ Kauno technologijų mokymo centro Vilkijos skyriaus kolektyvas, gimnazija, MUDU2 kavinė-parduotuvė, DoNo kavinė, picerija „Juodai skanu“, UAB Vilkijos prekyba.

Bėgikus sutinka Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas. Kartu su pagalbininkais – Vokietijos karininku pulkininku – leitenantu Hans Leo Kraemer, kraštotyrininku Kęstučiu Markevičiumi, Vilkijos seniūnu, gimnazijos direktore Dalia Keliauskiene, kultūros centro direktore Laima Borovaja bėgikus apdovanoja kultūros centro įsteigtais atminimo medaliais.

Iš atsineštų juostelių surišta Tautinė vėliava ilgai dar plazdės piliakalnio papėdėje. Apylinkių seniūnas sveikina šventės dalyvius, nuskamba Tautinė giesmė. Maloni staigmena! Vilkijiečių šventėje dalyvavo garbingi svečiai, seimo narys Justinas Urbanavičius; Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Paulius Visockas, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Mantas Rikteris, Kauno r. tarybos narys Jonas Gurskas. Jie šauniai įveikė bėgimo trasą ir sveikino bendruomenę. Visiems buvo garbė išgirsti NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje atstovo Vokietijos karininko pulkininku – leitenanto Hans Leo Kraemer sveikinimą. Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena sveikino vilkijietis, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos IV kurso kariūnas Mantas Runas. Ukrainos pabėgėlių atstovė Alla Fičak nuoširdžiai ir su jauduliu kreipėsi į bendruomenę, sveikindama visus su laisvės švente, dėkojo už pagalbą Ukrainai.

Skambant dainoms, dar ilgai Ringovės piliakalnio papėdėje šventės dalyviai vaišinosi, bendravo ir šildėsi prie laužo.

Vilkijos kultūros centro informacija

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: