Vilniaus lietuvių namai skelbia naujų mokinių priėmimą 2017-2018 mokslo metams

Kaip ir kiekvienais metais Vilniaus lietuvių namai planuoja priimti mokytis lietuvių kilmės vaikus, gyvenančius ar gyvenusius užsienyje.

Šiuo metu gimnazijoje pagal bendrojo ugdymo programas ir planus mokosi 351 lietuvių kilmės mokinys iš 33 pasaulio šalių.

Gimnazija turi bendrabutį. Po pamokų gimnazijoje veikia vienuolika neformaliojo ugdymo būrelių, mokiniai gali dalyvauti kultūrinėje, meninėje, sportinėje veikloje.

Gimnazijoje daug dėmesio skiriama mokinių lietuvių kalbos mokymui, bendrųjų kompetencijų ugdymui, socializacijai ir integracijai į Lietuvos gyvenimą, teikiama informacinė, psichologinė, socialinė-pedagoginė pagalba, padedama mokiniams greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje.

Gimnazijoje ugdymo procesas vykdomas lietuvių kalba pagal Lietuvos  Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas Bendrojo ugdymo programas.

Nemokantys lietuvių kalbos mokiniai  vienerius metus mokosi išlyginamojoje klasėje.

Į Vilniaus lietuvių namų gimnaziją  priimami:

-iš užsienio atvykstančių/ parvykstančių lietuvių vaikai;

-ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikai;

-lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys ir užsieniečiai.

Mokiniai, negyvenantys Vilniuje, yra apgyvendinami bendrabutyje ir maitinami nemokamai. Sėkmingai gimnaziją baigusiems mokiniams išduodamas brandos atestatas, suteikiantis teisę ir toliau mokytis Lietuvos aukštosiose  mokyklose, profesinio mokymo mokyklose.

Informacija visais  klausimais teikiama:

Direktorius Gintautas Rudzinskas, tel. +370 5 269 5173, el. p. direktorius@lnamai.lt,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Balčiūnienė, tel. +370 5 269 5473, el. p. vilma.balciuniene@lnamai.lt,

Socializacijos skyriaus vedėja Ineta Baubinienė, tel. +370 5 269 5473, el. p. ineta.baubiniene@lnamai.lt,

Raštinės vedėja Ilona Smalskienė, tel. +370 5 269 5173, el. p. ilona@lnamai.lt,

bendruoju gimnazijos el. p. rastine@lietuviunamai.vilnius.lm.lt arba adresu Dzūkų g. 43, LT-02116 Vilnius, Lietuva.

Daugiau informacijos apie gimnaziją galima sužinoti interneto svetainėje www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: