Virbaliūnuose įamžintas Vilniaus konferencijos dalyvio Prano Buloto atminimas

Ant Vilniaus konferencijos dalyvio Prano Buloto namo Virbaliūnų kaime Batniavos seniūnijoje atidengta atminimo lenta.

Lietuvių konferencijos, vykusios 1917 m. rugsėjo mėnesį, dalyviai išrinko 20 Lietuvos Tarybos narių, kurie vėliau pasirašė Vasario 16-osios aktą.

Įamžinant Lietuvai daug nusipelniusio žmogaus atminimą dalyvavo jo vaikaičiai, provaikaičiai ir jų šeimos. „Esame nuoširdžiai dėkingi, kad taip pagerbtas senelio atminimas“, - kalbėjo tautos patrioto anūkas Jonas Bulotas.

P.Bulotas į konferenciją nuo Vilkijos valsčiaus buvo išrinktas kaip tėvynę mylintis ir jai besiaukojantis pilietis, daug pasidarbavęs dėl nepriklausomybės ir dėl to nukentėjęs  – tiek nuo rusų, tiek nuo vokiečių.

„Tokių Lietuvai pasišventusių žmonių dėka šiandien turime nepriklausomą valstybę“, - kalbėjo Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas Jonas Gurskas.

Buvo įvairių pasikėsinimų į gyvybę, bet jis dirbo su atsidavimu valstybei.

P.Bulotas 1918 m. vaikščiojo ir agitavo savanorius Lietuvos kariuomenei, rinko aukas ir buvo pasirengęs su ginklu stoti pats, taip padrąsindamas kitus.

1918 m. jis pradėjo kurti parapijinius komitetus ne tik savo valsčiuje, bet ir gretimuose, buvo pirmas Vilkijos komiteto narys, dalyvavo skirstant Virbaliūnų kaimą į vienkiemius.

Už nuopelnus Lietuvai prezidentas A.Smetona apdovanojo P.Bulotą Gedimino IV laipsnio ordinu.

P.Bulotas gimė 1873 m. Su žmona Anele susilaukė 12 vaikų, iš kurių 8 užaugo ir sukūrė šeimas. Jis pats, jo tėvas, senelis ir kiti artimi giminės visą laiką gyveno Virbaliūnų kaime, buvo laisvieji valstiečiai.

Pranas jaunystėje vasarą plukdydavo sielius, vėliau tapo ūkininku.

Mokėjo susikalbėti lietuvių, vokiečių, rusų, lenkų, žydų kalbomis.

Mirė 1946 m, palaidotas Paštuvos kapinėse.

P.Bulotas – vienas iš penkių istorinėje Lietuvių konferencijos dalyvavusių pakaunės atstovų. Kauno rajono savivaldybės iniciatyva ir lėšomis įamžinta visų jų atminimas.

Jau atidengtos atminimo lentos Jurgiui Žitinevičiui  Kluoniškių kaime ir Petrui Strielčiūnui Čekiškėje.

Prano Dovydaičiui pastatytas paminklas prie Čekiškės gimnazijos. Jono Girniaus vardu artimiausiu metu bus pavadinta gatvė Pavytės kaimė Rokų seniūnijoje.

Visų atminimo ženklų autorius –skulptorius Stasys Žirgulis.

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: