Visos dienos mokyklos – daugiau galimybių lavinti vaikus

Šešiose Kauno rajono mokyklose gyvenimas verda ilgėliau nei įprastai. Čia taikomas visos dienos mokyklos modelis.

Nuo dviejų iki šešių

Dvi bendrojo lavinimo įstaigos – Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras ir Rokų mokykla-darželis – tapo pionierėmis. Jos 2018–2019 m. m. dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vykdytame bandomajame projekte su dar visoje šalyje atrinktomis 36 priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas vykdančiomis mokyklomis.

„Bendruomenėse buvo matomas poreikis vykdyti visos dienos mokyklos veiklas: tai ilgesnis nei įprastai mokykloje praleistas laikas, tikslingai planuojamas ir derinamas formalusis ugdymas ir neformalusis švietimas, teikiama individuali mokymosi, švietimo pagalba ir socialinės paslaugos vaikui ir jo tėvams. Pasibaigus projektui, nuspręsta šiose rajono įstaigose visos dienos mokyklos veiklų įgyvendinimą tęsti“, – pasakojo Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Petkevičius.

Dabar visos dienos mokyklos veiklas pakaunėje vykdo ir Užliedžių mokykla-daugiafunkcis centras, Lapių pagrindinė mokykla, Akademijos mokykla-darželis „Gilė“ bei Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinė mokykla.

Receptus kurti norėjo patys

Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Aurika Laurinaitienė „Kauno dieną“ patikino, kad vieniems pirmųjų rajone įgyvendinti visos dienos mokyklos modelį nebuvo sunku. „Greičiau buvo įdomu, smalsu, norėjome kurti ir išbandyti tuos receptus patys. Glaudžiai bendradarbiavome su tėvais, žinojome jų poreikius: dėl didelių darbo krūvių, užimtumo tėvams labai svarbu, kad bus užtikrinta, jog mokykloje vaikai saugiai ir prasmingai leis laiką“, – sakė A.Laurinaitienė.

Pirmaisiais metais visos dienos mokyklą Kačerginėje lankė apie 40 mokinių, o bendras jų skaičius tada buvo 60. „Žinojome, kad ilgos valandos, kurias mokiniai praleis mokykloje, turi būti įdomios, prasmingos, nenuobodžios. Pradžioje po vieną dvi neformaliojo ugdymo veiklas įterpdavome į formalaus ugdymo laiką. Kitokį dienos režimą lemia ir savotiška priklausomybė nuo mokyklinio autobuso, kuris į mokyklą atveža daugiau kaip pusę mokyklos teritorijai priklausančių mokinių. Į mokyklą vaikai pradedami vežti nuo 7.30 val., o pamokos prasideda 9 val. Dabar iki to laiko vaikai kartu su klasės draugais, prižiūrimi mokytojų, žaidžia, piešia, žiūri filmus. Iki 13 val. vyksta pamokos. 13–14.15 val. – poilsio laikas: vaikai žaidžia kieme ir stalo žaidimus, skaito knygas ir pan.“, – vardijo Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė.

Nuo 14.15 iki 15 val. klasėse kartu su mokytojomis vaikai ruošia nebaigtas užduotis, o pabaigę valgo pavakarius. Paskui prasideda įvairios veiklos: mokyklos organizuojami būreliai, prevencinės, projektinės veiklos, sportiniai užsiėmimai. „Mokiniams sudarytos sąlygos turiningai leisti laisvalaikį, sveikatintis, atlikti nebaigtas namų darbų užduotis, dalyvauti neformaliajame ugdyme, tenkinami mokinių saviraiškos poreikiai. Gyvenimas mokykloje prasideda 7.30 val., baigiasi 17 val. Mokykla tampa tarsi gyvenimo erdve“, – šypsojosi A.Laurinaitienė.

Šiuo metu Kačerginės mokykloje-daugiafunkciame centre mokosi 107 mokiniai, 64 vaikai dalyvauja visoje visos dienos mokyklos veikloje, 43 – tik pamokose, neformaliojo užsiėmimo veiklose.

Visi patenkinti

„Kalbėjau su mokiniais – jie labai patenkinti: dažnai eina į pušyną, žaidžia. Labai patogu tėvams, nes vaikai prasmingai užimti visą darbo dieną, nekyla pavojų, kad mažieji ką nors netyčia pridarys namuose. Metodas svarbus ir pedagoginiu požiūriu, nes ugdomos vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos. Vaikai pagilina per pamokas įgytas žinias, kad ir netiesioginiu būdu. Loginiai žaidimai vysto vaikų kūrybiškumą, skatina mąstyti, veikti kartu siekiant bendrų tikslų. O tai viena iš labai svarbių vertybių, nes ugdo toleranciją kitaip manančiam, pakantumą kitokiai nuomonei“, – visos dienos mokyklos pranašumus vardijo švietimo ekspertas Antanas Bagdonas.

Jo žodžiais, vaikams sudarytos sąlygos pasirinkti tokias veiklas, kurios jiems patinka. „Siekiama išvengti institucionalizuotos veiklos kaip kariuomenėje. Vaikai turi daryti tai, ką jie mėgsta, paprasčiausiai pailsėti, jei blogai jaučiasi. Apibendrinant pedagoginį aspektą, visos dienos mokykloje ugdomos esminės žmogaus sėkmingos būties kryptys: gebėjimas prasmingai būti, gebėjimas veikti, gebėjimas kartu spręsti, siekti bendrų tikslų ir derinti skirtingus požiūrius, gebėjimas suprasti reiškinius ir kritiškai vertinti. Žinoma, pagal vaiko amžių ir jo raidą“, – sakė ekspertas.

A.Laurinaitienės nuomone, tėvams labai svarbu vaikų užimtumas ir priežiūra po pamokų, saugumas, socialinių gebėjimų ugdymas, kad mokykloje vyktų veiklos, kurios prisidėtų prie mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo. „Visos dienos mokykla leidžia geriau atsižvelgti į mokinių poreikius ir juos tenkinti, apgalvoti bei sumaniai derinti pamokų ir laisvalaikio užimtumą“, – teigė direktorė.

Pasak A.Bagdono, dėl visos dienos mokyklos yra ir kitokių nuomonių. „Sakoma, kad vaikai veikia palyginti uždarame rate, mažai bendrauja kieme su bendraamžiais, neįgyja įvairesnės patirties ir pan. Bet tokie samprotavimai mūsų sąlygoms dar netinka, nes mokytojo vaidmuo yra labai didelis, jie su vaikas praleidžia nemažai laiko, o tėvai, mokslinių tyrimų duomenimis, su savo atžalomis dažniausiai bendrauja per dieną 15–20 min.

Panašius argumentus išsakė ir J.Petkevičius. Jo žodžiais, vaikai ilgiau pabūna mokykloje, paruošia namų darbus, todėl namuose gali daugiau laiko praleisti su šeima.

Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjas pabrėžė: visos dienos mokyklos veiklų organizavimą pakaunėje planuojama plėsti. „Analizuojamas poreikis mokyklų bendruomenėse, atsižvelgiant į tai, bus sprendžiama, kuriose mokyklose šios veiklos bus įgyvendinamos. Yra dar keturios mokyklos, kurios norėtų organizuoti visos dienos mokyklos darbą“, – sakė J.Petkevičius.

Teksto autorius: Vilma Kasperavičienė, "Kauno diena"

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: