Kauno rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas projektams

Informuojame, kad Kauno rajono vietos veiklos grupė 2020 metais numato skelbti kvietimus teikti paraiškas pagal šias priemones ir veiklos sritis:

Socialinio verslo kūrimas ir plėtra, numatoma skatinti projektus, skirtus socialinio verslo kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse. Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga).

Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje, galimi įvairūs tematiniai projektai, bendrų renginių susijusių su saugumu, kultūra, sveika gyvensena ir sportu (kūrybinių stovyklų, plenerų, tradicinių švenčių, mugių ir kitų viešųjų renginių) organizavimas. Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga).

Jaunimo užimtumo skatinimas, numatoma remti projektus, kurių pagrindinės veiklos renginiai skirti jaunimui, įvairios stovyklos, grupiniai sportiniai, meniniai užsiėmimai, fizinio aktyvumo gerinimas, sveikos gyvensenos skatinimas. Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje

registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga).

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, priemonė skirta smulkiems žemės ūkio produkcijos gamintojams, patiems siekiantiems perdirbti savo pagamintą produkciją ir asocijuotoms organizacijoms (kaimo bendruomenė, žemės ūkio kooperatyvas), kurios perdirbtų savo narių ūkiuose pagamintą produkciją. Tinkami pareiškėjai - Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga), privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos ar mažos įmonės statusą (kaip tai apibrėžta LR smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str.), Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą ir/ar veikiantis ūkininkas, Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą fizinis asmuo.

Kvietimų galiojimo laikotarpis: nuo 2020-08-03 8.00 val. iki 2020-09-30 17.00 val.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos