Kviečiame teikti paraiškas

Kauno rajono vietos veiklos grupė (toliau – Kauno r. VVG) skelbia kvietimus teikti paraiškas Nr. 8 „Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas“ LEADER-19.2-SAVA-6.2, Nr. 9 „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas“ LEADER-19.2-SAVA-5.3 ir Nr. 10 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.

 Kvietimo Nr. 8 „Infrastruktūros, reikalingos jaunimo užimtumui didinti, sukūrimas ir atnaujinimas“ remiamos veiklos: infrastruktūros, reikalingos jaunimo  užimtumui didinti, sukūrimas ir (arba) atnaujinimas, šios infrastruktūros prieinamumo, pritaikymo ekonominei, socialinei, kultūrinei ar kitai veiklai, gerinimas. Tinkami vietos projektų vykdytojai: Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga), Kauno r. VVG teritorijoje veikiančios Kauno rajono savivaldybės administracija, biudžetinės įstaigos. Kvietimui skiriama paramos lėšų suma 368 000,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 92 000 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.

Kvietimo Nr. 9 „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ar energijos efektyvumo didinimas“ remiamos veiklos: finansuojami projektai, skirti viešųjų pastatų energetinio efektyvumo didinimui bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo viešosios paskirties pastatuose skatinimui. Tinkami vietos projektų vykdytojai Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga), Kauno r. VVG teritorijoje veikiančios Kauno rajono savivaldybės administracija, biudžetinės įstaigos. Kvietimui skiriama paramos lėšų suma 184 000 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 92 000 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.

Kvietimo Nr. 10 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ remiamos veiklos: priemonė skirta smulkiems žemės ūkio produkcijos gamintojams, patiems siekiantiems perdirbti savo pagamintą produkciją ir asocijuotoms organizacijoms (kaimo bendruomenė, žemės ūkio kooperatyvas), kurios perdirbtų savo narių ūkiuose pagamintą produkciją. Tinkami vietos projektų vykdytojai: Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga), privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys, atitinkantys labai mažos įmonės statusą (kaip tai apibrėžta Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str.). Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs nuolatinę gyvenamąją vietą fizinis asmuo (išskyrus ūkininką), Kauno r. VVG teritorijoje deklaravęs nuolatinę gyvenamąją vietą ir (arba) įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį (taikoma ūkininkams). Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 184 019,50 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 60 000 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70/80 proc.

Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gegužės 7 d. 08.30 val. iki 2019 m. liepos 2 d. 17.30 val.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje  www.kaunorvvg.lt, taip pat Kauno r. VVG būstinėje, adresu Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.

 

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos