Zapyškio senojo miesto teritorijos atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

Projektas „Kauno r. Zapyškio senojo miesto teritorijos atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“.

Projekto tikslas – skatinti vietos plėtrą, atkuriant Zapyškio senojo miesto teritoriją ir pritaikant ją bendruomenės poreikiams ir lankymui.

Projekto rezultatai – siekiant skatinti vietos plėtrą Zapyškio miestelyje, atkuriant ir pritaikant lankymui kultūros objektus ir tokiu būdu prisidedant prie subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenės plėtros buvo pasirinktas ekonomiškiausias ir optimaliausias variantas išskiriant tikslinę projekto teritoriją 1,002 ha ploto sklypą, supantį senąją bažnyčią.

Teritorijos atkūrimo ir pritaikymo bendruomenei bei lankymui darbai apims inovatyvius sprendinius, tokius kaip šviečiantys elementai, žymintys buvusio šventoriaus ribas, kurie kartu funkcionaliai tarnautų pasisėdėti (toliau įvardijama – tvora / suolelis). Įrengiamas informacinis stendas lankytojams, kuris skleistų ir gilintų istorines žinias ir pabrėžtų vietos unikalumą. Grindiniu išklota tvoros / suolelio papėdė žymėtų aikštelę, kuri per renginius būtų kaip žiūrovų vieta (galimybė pastatyti kėdes ar suolus). Atskiru grindiniu būtų išskirtas buvusio šventoriaus įėjimas ir ribos. Projektu taip pat numatomos inovatyvios elektros prijungimo specialiosios spintos, kurios, siekiant išlaikyti estetinį vaizdą, nenaudojamos būtų įleidžiamos į žemę. Taip pat numatoma sutvarkyti parkavimo vietas, kad teritorija būtų optimaliai pritaikyta tikslinėms grupėms – bendruomenei ir lankytojams.

Tuo tikslu 2018 m. sausio 26 d pasirašyta paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Bendra projekto vertė – 638 000 Eur. Iš jų ES ir Valstybės lėšos – 200 000 Eur, Savivaldybės lėšos – 438 000 Eur.

Projektą tikimasi baigti iki 2021 metų.

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

:

Susijusios naujienos