Pakvietė ,,Zuikių mokyklėlė“

Tradicija jau tapo Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų ir logopedų, specialiųjų pedagogų metodinio būrelio organizuojamas ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ir saviraiškos skaitovų konkursas ,,Zuikių mokyklėlė“. Šiemet jis vyko gegužės 14 dieną Raudondvario pilyje. Konkursas tikslai – ugdyti vaiko kūrybiškumą, pilietiškumą, tenkinti saviraiškos poreikį, sudaryti galimybes socializacijai. Renginyje dalyvavę jaunieji dalyviai raiškiai skaitė eilėraščius, dainavo lietuvių liaudies dainas, grojo lietuvių liaudies instrumentais. Taip pat drąsiai lipo į sceną lydimi logopedų, tėvelių, mokytojų, draugų, todėl renginyje netrūko gerų emocijų, šypsenų, savęs realizavimo, džiaugsmo ir sėkmės.

Aktyvus ikimokyklinio amžiaus vaikų dalyvavimas atviroje veikloje sudaro sąlygas plėtoti jų kalbinę komunikaciją, stiprinti pasitikėjimą savimi, atveria galimybes sėkmingai adaptacijai mokykloje.

 

Komentarai (0)

Parašykite savo nuomonę:

Prisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami automatiškai

Neprisijungusių sistemos lankytojų komentarai svetainėje yra viešinami tik patvirtinus administratoriui

: